Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: För stort fokus på bränsleskatter riskerar att drabba småföretagen

Småföretagen (0-49 anställda) utgör 99,4 procent av samtliga privata företag i Sverige. Deras roll i omställningen är utan tvekan stor, skriver Eva Cooper, Philip Thunborg, Claes Rosengren och Karl Hillman.

Transportsektorn står inför en stor utmaning i att nå utsläppsmålen för 2030. För att få till en omställning krävs att utfasningen av den gamla tekniken går hand i hand med framväxten av mer hållbara sätt att organisera produktion och konsumtion, inte minst ny teknik för fordon och drivmedel.

Ett alltför stort fokus på bränsleskatter riskerar att drabba småföretag i Gävleborgs län, där fungerande alternativ till dagens fordon och fossila drivmedel är dyrare eller saknas helt.

Nästan nio av tio företag i Sverige tycker att det är viktigt att bedriva ett hållbarhetsarbete och ta samhällsansvar, enligt Företagarnas rapport ”Hållbarhet som konkurrensfördel”. Bland de företag som har en strategi för sitt hållbarhetsarbete är det främst kopplat till miljö- och klimatåtgärder.

Transporter står för tre av de fem områden där företagen ser störst möjligheter att minska sina utsläpp av växthusgaser. Eftersom transporter står för hela 42 procent av Gävleborgs utsläpp skulle åtgärder inom området ha stor effekt.

Val av tjänstebilar, inköp av transporter och egna transporter är något som företagen har möjlighet att påverka direkt, men för att de ska kunna ställa om krävs rätt tekniska förutsättningar och politiska prioriteringar.

Ett sätt att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn är att ersätta fossila bränslen med el och biodrivmedel (biogas, biodiesel, etanol, vätgas). Redan idag finns möjligheten att ersätta fossil diesel med biodiesel, och den svenska konsumtionen av framför allt HVO har ökat snabbt de senaste åren.

För att företagen på ett enkelt, lönsamt och långsiktigt hållbart sätt ska kunna fortsätta bidra till omställningen efterfrågar vi följande.Öka kunskapen om lokala resurser. Endast sex procent av råvarorna för FAME, fem procent för HVO och 16 procent för etanol som säljs i Sverige var av svenskt ursprung 2018.

Eftersom råvarorna som används har begränsad tillgänglighet och konkurrerande användningsområden är det viktigt att öka kunskapen om lokala resurser, vilket bland annat görs i Högskolan i Gävles projekt RATT-X (Regionala Alternativa Teknologier för Trafiken i X-län). Aktörer på olika nivåer i försörjningskedjan har viktiga roller i utmaningen att minska beroendet av fossila bränslen, och Gävleborgs län har goda förutsättningar med många stora skogsrelaterade industrier.

Ekonomiska incitament för omställningen. Kostnader är en avgörande faktor för småföretagare. En stor ekonomisk skillnad att satsa på fossilfria alternativ skulle snabbt skapa mer driv i omställningen.

Fler och mer omfattande ekonomiska stimulansinsatser i form av skattenedsättningar eller bidrag till förenklade ansökningsprocesser för småföretag att investera i fossilfria alternativ behövs – framförallt i tekniksprång, energieffektivisering och fossilfria transporter. Detta kräver investeringar i en infrastruktur som möjliggör omställningen, exempelvis laddinfrastruktur, elvägar för lastbilar och gasmackar.Stimulera efterfrågan på mer hållbara varor och tjänster.

Affärsnyttan är kärnan i småföretagens hållbarhetsarbete. Detta kan effektivt stimuleras genom inköp och upphandlingar med höga ambitioner, men med rimliga krav anpassade efter småföretagen.

Småföretagen (0-49 anställda) utgör 99,4 procent av samtliga privata företag i Sverige. Deras roll i omställningen är utan tvekan stor. Med en tydlig och långsiktig prioritering gällande företagens förutsättningar finns goda möjligheter att nå transportsektorns utsläppsmål.

Eva Cooper

regionchef Företagarna Gävleborg

Philip Thunborg

näringspolitisk expert, Företagarna

Claes Rosengren

ordförande Bio Driv Mitt

Karl Hillman

Högskolan i Gävle, projektledare för RATT-X

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel