Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: Inga medarbetare sägs upp utan det blir ändrade scheman dagtid

Det går också att konstatera att KD tillsammans med M i sitt budgetförslag för Gävle kommun 2019 inte lagt mer resurser än majoriteten eller minskat effektiviseringskrav på Omvårdnad Gävle. Detta framgår inte för läsaren av Kristdemokraternas debattartikel även om det kan verka så på retoriken, skriver Elisabeth Carlson Cederholm, C.

Annons

Svar till Martina Kyngäs med flera: Alla Sveriges kommuner står inför utmaningen med en demografisk utveckling med både fler äldre och fler yngre jämfört med antalet människor i den arbetsföra befolkningen. Det är i grunden mycket positivt att allt fler lever allt längre och att fler barn föds i vårt land och i vår kommun. Men denna demografiska utveckling är utmanande både eftersom det innebär minskade skatteintäkter i förhållande till ökade behov och en ökad konkurrens om medarbetare inom välfärden.  

Den demografiska utvecklingen påverkar Omvårdnad Gävles ekonomiska förutsättningar tillsammans med förändringar i statsbidrag under 2019 och effektiviseringskrav på de kommunala verksamheterna. Det sker en minskning av specialdestinerade statsbidrag till äldreomsorgen som funnits under den förra mandatperioden och de resurser som nu tillkommer under 2019 är lägre än tidigare.

Det går också att konstatera att KD tillsammans med M i sitt budgetförslag för Gävle kommun 2019 inte lagt mer resurser än majoriteten eller minskat effektiviseringskrav på Omvårdnad Gävle. Detta framgår inte för läsaren av Kristdemokraternas debattartikel även om det kan verka så på retoriken. Det ekonomiska läget och den demografiska utvecklingen behöver alla partier förhålla sig till och möta, även KD som nyligen styrde kommunen.

Vid maj månads sammanträde för omvårdnadsnämnden fick nämnden ta del av de åtgärder som utförs och planeras i verksamheten utifrån det ekonomiska läget. Hur budgetansvarig chef löser det ute i verksamheten ser olika ut. Samtidigt värnas särskilt bibehållen nattbemanning på våra demensboenden.

I sammanhanget är det mycket viktigt att påtala att inga medarbetare sägs upp utan i de berörda verksamheterna sker förändring i schemaläggning dagtid. Andra åtgärder är prioriterade för att besparingar inte ska påverka kärnverksamheten, till exempel att säkerställa att alla inköp sker enligt kommunens upphandlade avtal.

Omvårdnadsnämnden kommer noga att följa och få information om hur det här påverkar de berörda verksamheterna. På nämndens sammanträde i juni kommer information om arbetet med att följa upp hur detta kan påverka omvårdnadskvalitet för kund och medarbetares arbetsmiljö.

Det hela Sverige står inför är hur vi ska få ekonomin att räcka till för vår välfärd och utveckla välfärden med hjälp av den tekniska utvecklingen och fler personalkategorier som kan avlasta sjuksköterskor och undersköterskor.

Hur hittar vi andra arbetssätt där undersköterskor kan utföra sin kompetens för omvårdnad på bästa sätt? Hur kan vi arbeta på ett smartare sätt med de förutsättningar vi har? Hur kan vi samverka med andra delar av organisationen och andra aktörer? Det är några av de uppgifter som Sektor välfärd nu brottas med och som vi i nämnden kommer att få återrapporterat vid våra nämndsmöten. 

Vi vill och kommer att göra allt vi kan för att Omvårdnad Gävles medarbetare ska ha en så bra arbetsmiljö som bara möjligt, och så bra förutsättningar som vi kan skapa för att kunna göra ett bra jobb för våra äldre.

Elisabeth Carlson Cederholm, C

ordförande omvårdnadsnämnden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons