Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: Man ska kunna bo leva och driva företag i hela Sverige!

Hela Sveriges potential måste tas tillvara. Rödgröna skattehöjningar på drivmedel och onödig byråkrati slår hårt mot vardagslivet utanför storstäderna, skriver Jessica Polfjärd och Lars Beckman, M.

Annons

Det behövs ett alternativ till denna skadliga politik med förlorade arbetstillfällen som följd och som riskerar att göra det mindre attraktivt – och i vissa fall till och med omöjligt – att bo utanför storstäderna.

Moderaterna står både i Sverige och i EU för en politik för en levande landsbygd – och värnandet av den frihet som många gånger är anledningen till att vi väljer att bosätta oss utanför storstäderna. Det handlar bland annat om att villkoren för företagande måste bli bättre, med lägre skatter och mindre regelkrångel.

Att man ska kunna köra på farbara vägar i hela Sverige oavsett årstid borde vara en självklarhet för regeringen men är det inte. Sverige och EU behöver en utbyggd kärnkraft för konkurrenskraftens skull – men även för klimatet. Vi kan inte ha utländska stöldligor som kommer till Gävleborg och begår brott. Dieselstölderna måste upphöra.

Majoriteten av Sveriges både små och stora exportföretag återfinns utanför våra storstäder. För dem möjliggör EU-medlemskapet en tullfri handel på världens största marknad. Utan våra exportföretag i Gävleborg skulle vi inte ha någon som finansierade vår välfärd.

Det finns fortfarande mycket kvar att göra för att förbättra den inre marknaden och i det arbetet är Moderaterna pådrivande. Det handlar om hissföretaget i Gävle som behöver konkurrens på lika villkor eller grävtillverkaren i Hudiksvall som möter dolda handelshinder i Tyskland.

Samtidigt som Europasamarbetet innebär unika möjligheter finns det exempel på när EU lägger sig i helt i onödan. Förvaltningen av varg och skarv har alltför många gånger försvårats av olika EU-direktiv.

Moderaterna vill att dessa direktiv görs om för att möjliggöra förvaltning av vår viltstam, utan godtyckliga hinder från instanser med dålig kännedom om de svenska förhållandena. Beslut om jakt ska fattas i Sverige, inte av EU.

Även våra svenska myndigheter måste följa beslut tagna i Sveriges Riksdag. Att Naturvårdsverket höjer nivån för antalet vargar i Sverige i strid med riksdagens beslut är helt oacceptabelt.

Det svenska skogsbruket måste värnas. Äganderätten är en förutsättning för det hållbara skogsbruket.

Tyvärr finns oroväckande tecken på att äganderätten urholkas och skogsägare hindras från att bruka sin egen mark, bland annat genom att EU-regler övertolkas.

Därför vill Moderaterna tillsätta en äganderättsutredning med fokus på jord- och skogsbruk. Den svenska skogen är en fantastisk resurs, både för ekonomin och klimatet. Genom ett hållbart skogsbruk kan vi fortsätta producera biobränslen och klimatsmarta material.

Moderaterna kommer i varje givet läge att stå upp för det svenska självbestämmandet över vår skog och värna äganderätten, som är en förutsättning för ett framgångsrikt företagande.

Jordbruket är av särskilt vikt för många delar av landet. Sveriges jordbrukare producerar på ett hållbart sätt mat av högsta kvalitet och med världens förmodligen striktaste djurskydd.

Det är bra, men våra jordbrukare måste få det enklare att konkurrera med sina motsvarigheter i EU och globalt. Jordbruket behöver lägre kostnader och färre regler.

De regler som finns på EU-nivå måste efterlevas av alla, inte minst när det gäller djurtransporter och användningen av antibiotika i djur. Andra länder ska inte få åka snålskjuts på svenska ansträngningar.

Landsbygden har unika förutsättningar och möjligheter. Det ska ingen stå i vägen för, varken i Sverige eller i Bryssel.

Jessica Polfjärd, M

toppkandidat till Europaparlamentet

Lars Beckman, M

riksdagsledamot Gävleborgs län

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons