Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: Moderaterna satsar mer på havsmiljön än regeringen

Medan den socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringen prioriterar att få bort plastsugrör från handeln väljer Moderaterna att fokusera på de riktiga miljöproblemen, skriver företrädare för Moderaterna i Gävleborg och Västernorrland.

Annons

Enligt Länsstyrelsen i Gävleborg har närmare 2 500 områden i vattnet längs Gävleborgskusten identifierats som förorenade. Gävleborg har många medborgare som bor vid kusten och även turistverksamhet som är kopplad till kusten och havet. Att vi har en god havsmiljö är viktigt inte bara för människor men även för det natur- och djurliv vi har i regionen.

Dessutom finns det cirka 23 000 tunnor på havsbottnen som innehåller katalysatorvätska med hög halt av kvicksilver. Det största problemet med de giftiga tunnorna är att enbart knappt 4 000 av dem har återfunnits, de andra ligger spridda på okänd plats längst med kusten från Sundsvall till Gotland.

Länsstyrelsen i Gävleborg har även redovisat att Gävles fjärdar är det kustområde som är mest belastat av metaller, med höga halter av kvicksilver, bly och kadmium i Yttre fjärden och höga zink- och kopparhalter i Inre fjärdens sediment.

Detta innebär att områdena ej uppnår god kemisk ytvattenstatus. Även kustområdena Norrsundet, Iggesund och Norduppland har identifierats som områden med höga halter av metaller och miljöfarliga ämnen. Länsstyrelsen Västernorrland har identifierat ett antal områden som är hårt belastade i Västernorrland till exempel i vattnet utanför Alby Kloratfabrik. Det är samma länsstyrelse som under många år har utrett frågan om gifttunnor i Östersjön.

Sanering av områdena är främst ett uppdrag för staten och ansvariga myndigheter. De summor som har avsattas för denna typ av sanering har dock varit bristande.

Därför välkomnar vi nu att Moderaterna lägger tio miljoner kronor mer än regeringen för renare hav, bland annat riktat till att påbörja ett arbete med att ta bort gifttunnor längst med kusten. Totalt lägger Moderaterna hela 250 miljoner kronor på åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Frågan vi ställer oss är hur Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna tänker förhålla sig till att deras partiers statsbudget inte tar de allvarliga miljöproblemen i Gävleborg och Västernorrland på samma allvar som Moderaterna. En sann miljövän skulle ju rösta på det moderata budgetförslaget i riksdagen.

Medan den socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringen prioriterar att få bort plastsugrör från handeln väljer Moderaterna att fokusera på de riktiga miljöproblemen. Vi ser fram emot att Moderaterna fortsätter att prioritera vår havs- och vattenmiljö.

Moderaterna i Gävleborg, Uppland och Västernorrland

William Elofsson

kommunalråd i opposition Gävle

Roger Petrini

kommunalråd i opposition Älvkarleby

Marjo Myllykoski

gruppledare Söderhamn

Jonas Holm

kommunalråd Hudiksvall

Alicja Kapica

kommunalråd i opposition Sundsvall

Lars Beckman

riksdagsledamot Gävleborg

Jörgen Berglund

riksdagsledamot Västernorrland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel