Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Rotorblad är en av många fällor kopplade till vindkraft

Sverige har som nation byggt vårt välstånd genom ett framgångsrikt näringsliv. En avgörande faktor har varit att vi har haft entreprenörer som genom innovationer och ny teknik har utvecklat produkter som har kunnat säljas över hela världen. Vad hade vårt län varit om ingen hade startat Sandvik, (Billerud) Korsnäs, Holmen med flera? En annan framgångsfaktor har varit tillgången till råvaror och el. Vem hade kunnat tro att Sverige 2021 skulle ha elbrist? Hur har det kunnat gå så snett?

Regeringen har med stöd av Vänsterpartiet och Centerpartiet avvecklat välfungerande kärnkraft genom ett riksdagsbeslut där det skilde en röst (!) och man avser ersätta den elproduktionen med vindkraft. Vindkraften är varken en planerbar energiproduktion eller pålitlig 24/7 eftersom det är en väderberoende elproduktion. Blåser det inte – så blir det ingen el. Våra stora företag kan självklart inte planera sin produktion och elförbrukning efter väder och vind utan det krävs en stabil och pålitlig energitillförsel alla årets dagar året runt.  Genom avvecklingen av kärnkraften så är prognosen för topplasttimmen i Sverige en negativ effektbalans med ett underskott om cirka 1 600 MW vid en normalvinter. Under vintern antas vindkraften ha en tillgänglighet på 9 procent under topplasttimmen, enligt Svenska kraftnät. Det innebär att Sverige förväntas vara beroende av nettoimport för att klara topplasttimmen. Vi har alltså hamnat i en situation där vi är beroende av andra länders elproduktion för att klara vårt elbehov.

Vi är djupt oroliga för vindkraftens utbyggnad i Sverige då det påverkar de närboendes livsmiljö. Det finns också stora miljöproblem med vindkraftsverken i sig. Både vad avser betongfundamenten och vingarna. Det är idag svårt att ta vara på kompositmaterialet i rotorbladen på ett kostnadseffektivt sätt. Det gör att rotorblad som har tjänat ut i dagsläget i stor utsträckning hamnar på deponi eller att de förbrännas i sopförbränningsanläggning (anläggningar med särskilda tillstånd, ansluten till fjärrvärmenät och även med elproduktion), enligt Uppsala universitet.

Den givna strategi Sverige borde ha med tanke på att vårt elnät är utnyttjat till bristningsgränsen, torde vara att bygga elproduktion nära de stora förbrukarna. I stället för att lägga ned kärnkraft bör vi behålla den vi har och låta bygga så kallade små, modulära kärnkraftverk. Då kanske Pågens i Skåne kan bygga sin fabrik och ICA handlaren i Täby får tillräckligt med eleffekt för att kunna bygga sin butik. Eller att elbilarna som säljs nu kan laddas i hela Sverige. Ska man ha vindkraft som energikälla så ska den självklart byggas ut i de områden där behovet av el är som störst.

Vi måste se helheten och inte bara delar av energipusslet och ha en långsiktig strategi för energifrågan. Idag lyser den med frånvaro trots att miljöfrågan är en ödesfråga vilket säkert alla politiska partier är beredda att skriva under på.

Lars Beckman (M)

riksdagsledamot Gävleborg

Pekka Seitola (M)

kommunfullmäktigeledamot Gävle kommun

William Elofsson (M)

kommunalråd i opposition Gävle kommun

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel