Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Sandvikens skolhusfråga – en politisk lathund sedd genom Moderata glasögon

Med de omvälvningar i samhället som coronapandemin åstadkommer ser jag många decentraliseringstendenser. Låt inte Sandvikens grundskola bli ett offer i detta sammanhang utan en vinnare, skriver Ann-Mari Bergström, M.

När Sandvikens nuvarande majoritet, bestående av S, C och L, formulerade sina gemensamma utgångspunkter för vad som skulle gälla för Sandvikens kommun under mandatperioden 2018-2022 formulerade man sig bland annat så här:

“Alla behöver få känna delaktighet och tillgång till kommunens satsningar och den övriga samhällsutvecklingen. Vår samhällsplanering omfattar hela kommunen. Det offentliga har ansvar för möjligheten till utveckling i hela kommunen.”

Här nedan har jag roat mig med att, visserligen med Moderata glasögon, men ändå en vilja till objektivitet, eftersom jag citerat texter ur alla partiers remiss-svar till Skolhusplan 2030, kort sammanställa hur de olika politiska partierna formulerar sig i skolfrågan:

S: “Förordar att stänga högstadiet i Österfärnebo och F-3 i Storvik-Hammarby. Kommunen ser över möjligheten till fjärr- och/eller distansundervisning i syfte att minimera antalet resdagar för högstadieelever. Förlägga delar av utbildning i Österfärnebo för de elever som vill det.”

Min tolkning: Socialdemokraterna är kluvna i frågan. Oklart om S är beredda att stå för vad de lovade inför 2018-2022.

C: “Beaktar inte på ett tillfredsställande sätt ambitionen att hela Sandvikens kommun ska utvecklas och växa.” “Våra geografiska kommundelar bör ha en förskola som bas.” Skolbyar är något som vi inte kan ställa oss bakom. Omvända skolskjutsar. Jernvallsskolan till ett högstadium med idrottsprofil."

Min tolkning: Centerpartiet är kluvet i frågan. Nämner fjärrundervisning. Oklart om C är beredda att stå för vad de lovade inför 2018-2022.

L: “Stödjer Skolby Norrsätra. För enheterna utanför centralorten innebär det att barnen fortsättningsvis får förhållandevis nära till skolan. Hur vi kan attrahera fler alternativa huvudmän. Rätt utformade lokaler kommer bidra till ökad studiemotivation.”

Min tolkning: Liberalerna förutsätter att det som redan skett, Gästrike-Hammarby och Österfärnebo ur drift ska fortsätta gälla. Oklart om L är beredda att stå för vad de lovade inför 2018-2022.

SD: “Den förda migrationspolitiken har skapat något som Sandvikens kommun inte klarat av. för många barn under ett fåtal år. Närhetsfaktorn. Stora skolor. Gängbildningar. Otrygg miljö. Landsbygden ska leva och utvecklas. Sverigedemokraterna tror mera på att slussa ut barn åt andra hållet. I förslag till lokalisering finns Österfärnebo skola åk F-9, Vallhovsskolan F-6,Gästrike-Hammarby skola F-3 med möjlighet att öppna upp för årskurs 4-6.”

Min tolkning: Fel migrationspolitik. Sverigedemokraterna anser att hela kommunen ska leva. Kunskap/lärande viktigare än nya lokaler.

M: "Vi vill satsa på Sandvikens ytterområden. Det finns kombinations- och distanslösningar som gör det möjligt att bedriva skolverksamhet även i Sandvikens yttre kommundelar. Flytta då hellre ut barn från segregerade områden in i fungerande skolor.” Skolverksamhet ska inte spara pengar den ska effektivisera användandet av dem för att uppnå maximalt resultat/investerad krona. i vår framtid, det våra barn. Likvärdig tillgång till skola för Moderaterna så betyder det också att ingen ska behöva ha oskäligt långt till sin grundskola. Moderaterna vill att kommunstyrelsen begär fortsatt utredning av Sandvikens ytterområden.”

Min tolkning: Moderaterna är beredda att satsa på hela kommunen med hjälp av de möjligheter digital teknik kan ge. Flytta barn från segregerade områden in i fungerande skolor.

MP: “Miljöpartiet ser bekymrat på hur kommunen centraliseras och åtgärder behövs för att aktivt motverka detta. Under coronapandemin har distansarbetandet utvecklas. underlättar för de som vill bo lantligt. viktig aspekt närheten till skola och förskola. Behovet av en förskola. aktuell i Jäderfors. Omvänd skolskjuts. utreds. Särskild hänsyn måste tas till de barn som bor mycket långt från centralorten."

Min tolkning: Miljöpartiet är medvetna om polariseringen mellan centralort och landsbygd men de ser vilka möjligheter som finns genom digital teknik.

KD: “Skolresultat. antalet behöriga till gymnasiet måste förbättras rejält. integrationen är inte skolans huvuduppgift. Ungdomar utanför centralorten ska inte straffas för bristfällig bostadspolitik och/eller kortsiktigt inhämtande av statliga bidrag. Kommunens framtid ligger i tätorternas utveckling – inte i avveckling. Storvik, Österfärnebo, Järbo behöver sina skolor. Skolhusplanen görs om."

Min tolkning: Kristdemokraterna ser negativa ekonomiska effekter på övrig kommunal verksamhet men vill att landsbygden ska leva.

V: “Skolhusplanen är välskriven. Viktig att så långt som möjligt behålla F-6 i ytterområdena. Går inte detta ska F-3 behållas. Förslaget till skolbyar har förtjänster. I de fall elever. måste ta sig längre sträckor till skolan vill vi se kommunala skolskjutsar”.

Min tolkning: Vänsterpartiet är beredda att låta centralortens intressen dominera.

Med de omvälvningar i samhället som coronapandemin åstadkommer ser jag många decentraliseringstendenser. Låt inte Sandvikens grundskola bli ett offer i detta sammanhang utan en vinnare – förstå att vi behöver behålla i stort sett alla befintliga skolor men använd de digitala möjligheterna för att göra detta möjligt.

Ann-Mari Bergström, M

Österfärnebo, ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel