Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Välfärd Gävle har nu ett gediget arbete med att starta LSS-verksamheter

Välfärd Gävle har nu ett gediget, spännande och givande arbete framför sig, med att starta upp LSS-verksamheter till personer med demenssjukdom. Närmast en gruppbostad, då det finns många under 65 år som i dag är felplacerade, skriver Gävle Demensförening.

Den 21 september på den Internationella Alzheimerdagen uppmärksammas demenssjukdomar runt omkring i värden.

Om du behöver hjälp, stöd eller omvårdnad för att klara din vardag får du träffa en av Gävle kommuns biståndshandläggare, som på uppdrag av vår omvårdnadsnämnd utreder vilka hjälpinsatser du är i behov av eller har rätt till som omfattas av det kommunala ansvaret.

Biståndshandläggarna lutar sig mot olika lagar, riktlinjer och de olika kommunala direktiven från våra politiker.

Några av de lagar som finns är: Förvaltningslagen, socialtjänstlagen, SoL, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, färdtjänstlagen. I denna debattartikel kommer vi fokusera på LSS vid demenssjukdom. För i det lagrummet har Välfärd Gävle (före detta omvårdnad Gävle) en del att arbeta med!

Vi vet att du som läser detta och inte är insatt i de olika lagrummen tycker detta är obegripligt och rörigt. Men kort beskrivet så har alla människor rätt att söka insatser ur socialtjänstlagen. LSS gäller bara personer under 65 år, som uppfyller vissa kriterier (personkrets).

Gävle Demensförening har aktivt drivit frågan att personer med demens ska ha rätt att bli bedömda utefter LSS lagen. I Gävle kommun har det varit så (och till stor del är så fortfarande) att alla personer med en demenssjukdom har blivit beviljad enligt socialtjänstlagen.

Detta bryter mot den enskildes rättigheter och möjlighet till den livskvalité som personen har rätt till enligt lag. Detta måste förändras omgående. Vi hävdar att biståndshandläggaren bryter mot lagen som inte gör biståndsutredningarna i rätt lagrum.

Regeringsrätten har den 10 november 2008, i en dom, fastställt att en man under 65 år, med demensdiagnosen Alzheimers sjukdom med vaskulära inslag, ska höra till personkrets 2 i LSS-lagen. Mål nr 7020-06. Regeringsrättsdomar är prejudicerande.

De flesta som ansöker om hjälp, stöd eller bistånd har inte kunskap om de olika lagarna och deras riktlinjer, så de flesta begär inte sina utredningar i varken SoL eller LSS, så för oss är det obegripligt att alla bedöms i SoL. Vi hävdar att det är handläggarens uppgift att göra utredningen i rätt lagrum.

Det positiva är att det nu (enligt de vi vet) finns en person under 65 år med demenssjukdom, som blivit beviljad gruppbostad enligt LSS! Detta öppnar upp dörrar för personer med demenssjukdom som är under 65 år.

Vi uppmanar dig med demenssjukdom och anhöriga att omgående kontakta er biståndshandläggare för att få era insatser utredda enligt LSS. Ni som tar kontakt första gången med en biståndshandläggare, bevaka så att ni blir utredda under rätt lag.

I de tio LSS-insatserna som finns ges här exempel som kan vara aktuella för personer med demenssjukdomar (källa: Octopus Demens AB, hemsida för mer information: www.demensbutiken.se):

Rådgivning och annat personligt stöd

Personlig assistent

Ledsagarservice

Kontaktperson

Avlösarservice i hemmet

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet, dvs korttidsboende.

Bostad med särskild service för vuxna

Observera detta: Personen som bor i gruppbostad får gå till daglig verksamhet på dagarna om de har behov av det.

I LSS betalar personerna ingen omvårdnadsavgift.

En gruppbostad består av ett mindre antal lägenheter som är samlade kring gemensamma utrymmen. Då finns det en fast personalgrupp

Välfärd Gävle har nu ett gediget, spännande och givande arbete framför sig, med att starta upp LSS-verksamheter till personer med demenssjukdom. Närmast en gruppbostad, då det finns många under 65 år som i dag är felplacerade på kommunens yngre boende/äldreboenden enligt SoL.

Gävle Demensförening kommer att följa detta arbete. Vi finns också tillgängliga som samverkanspart om detta är önskvärt. Vi vill också bjuda (vi står för kostnaderna) några beslutsfattare (chefer och politiker) på ett studiebesök i Uppsala, som 10 november 2017 invigde sitt första LSS-boende för unga med demenssjukdom.

Gävle Demensförening

Agneta Brinne

ordförande

Karin Andersson

kassör

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel