Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Vi för en ständig dialog med de leverantörer vi har upphandlat

De senaste veckorna har inkörningsproblem vid Gävle kommuns nya kostupphandling för Gävles skolor uppmärksammats. Det finns en rad saker som behöver klargöras utifrån vilka krav Gävle kommun ställt i den nya upphandlingen, hur lagen om offentlig upphandling ser ut och hur vi som beställare alltid behöver följa upp hur väl våra upphandlingar fungerar, skriver Helene Åkerlind, L.

Värdet av den offentliga upphandlingen i Gävle, det vill säga alla de upphandlingspliktiga inköpen, uppskattas till cirka 900 miljoner kronor per år. Det handlar om väldigt stora summor skattemedel.

För att på bästa sätt ta tillvara konkurrensen på marknaden, ge alla näringsidkare samma möjlighet att lägga anbud och hushålla med skattemedlen måste offentliga myndigheter följa vissa bestämmelser vid inköp. Det är viktigt att veta att kostnadsnivån och priset, sätts av leverantören själv. Det är också en av orsakerna till offentliga upphandlingar, för det är endast leverantören som utifrån sin kunskap kan sätta pris på sin vara/tjänst. 

Reglerna för offentlig upphandling bygger på EU-direktiv och är till stor del likadana inom hela EU. Grundprinciperna bygger på objektivitet och öppenhet. De upphandlande myndigheterna ska vara sakliga. Det får inte förekomma lojalitet mot det egna landets leverantörer eller tidigare leverantörer.

Upphandlande myndighet, i detta fall Gävle kommun ska enligt lagen tilldela den leverantör ett kontrakt vars anbud har det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet för myndigheten. Det vill säga på affärsmässig grund och den leverantör som kan erbjuda den bästa varan och tjänsten till bästa pris och villkor. Alla leverantörer ska få möjlighet att lägga anbud på samma villkor i varje upphandling.

Gävle har sedan 2004 haft stora delar av kost- och städverksamheten på entreprenad. Mycket har hänt sedan dess.

Det märks främst genom ett ökat intresse, högre medvetenhet och mer kunskap kring kost, vilket har lett till förändrade krav och behov. En av förändringarna inom kommunen ärett ökat antal måltider som tillagas på plats, på förskolan och i skolan. Många kök har byggts om från mottagningskök till tillagningskök, vilket är en utveckling som efterfrågas av alla, barn, ungdomar, föräldrar och politiker.

Gävle kommuns tidigare kost- och städavtal var treårigt med möjlighet att förlänga avtalet i 18 månader, vilket gjordes för att bättre än tidigare komma i fas med skolstarten för ett nytt läsår. Allt för att underlätta för en ny leverantör att möta de eventuella problem som kan riskera att uppstå vid starten av en ny verksamhet.

Upphandlingsdokumentet för de nya kostavtalen reglerar allt från kvalité på råvaror, måltidens näringsinnehåll, leveransvillkor, kontroll av underleverantörer, ekonomisk stabilitet samt leverantörens ansvar som arbetsgivare.

Leverantören är ansvarig för sin personal samt ansvarig för att gällande lagar, författningar och kollektivavtal iakttas. Som arbetsgivare är också leverantören ansvarig för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen.

För Gävle kommun är anställdas rätt till heltid en väldigt viktig fråga när det gäller både våra egna medarbetare och våra upphandlade leverantörer. Det är därför frågan också tas upp vid våra upphandlingar.

I upphandlingsdokumentet för kost och städ har Gävle kommun ställt krav på att leverantören ska bedriva ett aktivt arbete för att erbjuda alla anställda heltidstjänster som norm, och deltid som möjlighet. Det ges också ett uppdrag att leverantören inom en månad från att avtalet skrivits lämna en handlingsplan för detta arbete.

Innan en leverantör tilldelas en upphandling så utvärderas alla inkomna anbud där leverantören ska kvalificera sig finansiellt och kunskapsmässigt och där kontroll på att kraven på kvalitén på varan/tjänsten uppfylls. Om ett anbud upplevs vara onormalt lågt har man som upphandlande myndighet en skyldighet att begära in en förklaring till det låga priset. Behovet av detta har inte funnits vid den upphandling som nu uppmärksammats.

Kan Gävle kommun bli en ännu bättre beställare och därigenom bli ännu bättre på att göra bra upphandlingar? Ja, inte minst för att inom lagens ramar kunna underlätta för det lokala näringslivet att också delta i kommunens upphandlingar.

När en upphandling är färdig och en leverantör tilldelats ett kontrakt, slutar då kommunen följa upp om en tjänst levereras utifrån uppställda krav? Nej absolut inte. Tvärtom förs en ständig dialog med leverantörer för att säkerställa att kommunens invånare får den leverans som är beställd under hela den tid som avtalet gäller. Det gäller självklart också den senaste kost- och städupphandlingen.

Helene Åkerlind, L

kommunalråd, ordförande i kommunstyrelsens näringslivsutskott

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel