Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Vi måste värna och försvara den lokala demokratin

I sin iver att låta all elproduktion vara förnybar försöker regeringspartierna (S och MP) tvinga ut vindkraftsparker över Sverige, och Gävle är inget undantag. Vi Kristdemokrater anser att vindkraften ska vara ett komplement till basenergin från den planerbara och fossilfria elen som vattenkraft och kärnkraft ger och att beslut om etableringar av vindkraftverk skall fattas av de som blir påverkade.

Sverige byggdes starkt med hjälp av billig el från vattenkraft och kärnkraft. Vi ser nu hur en kraftfull elektrifiering i Sverige kan möjliggöra en nödvändig omställning av fordonsflottan och tillverkningsindustrin och på så sätt trygga klimat och välfärd på ett långsiktigt hållbart sätt. Men vi måste komma ihåg att det varken är fysiskt möjligt eller ansvarsfullt att låta vår elproduktion vara väderberoende. Det kräver att vatten- och kärnkraft fortsatt är basen i den planerbara elproduktionen. Den behöver dock kompletteras med andra energislag – i första hand vindkraft.

Nyligen presenterade Energimyndigheten och Naturvårdsverket en gemensam nationell strategi för vindkraften. Där bedömer man att vindkraften behöver byggas ut med 100 terawattimmar till 2040 om ingen kärnkraft får tillkomma eller vara kvar tills dess. Det motsvarar 4 165 till 12 495 nya vindkraftverk beroende på storlek och läge. Men vad värre är, är att Energimyndigheten och Naturvårdsverket föreslår att den lokala demokratin ska sättas ur spel genom att försämra möjligheterna för kommunerna att säga nej till vindkraft.

Det finns många exempel på lokala opinioner som protesterar mot etablering av vindkraftsparker i deras närområde. Grunderna till protesterna är olika. En del är oroliga över vibrationer och buller, eller hur natur och djurliv ska påverkas. Andra ifrågasätter varför inga konsekvensanalyser gjorts när det gäller hälsorisker, rotorbladen eller microplaster som hamnar i naturen. En del stör sig på det visuella intrycket andra oroas hur det lokala näringslivet blir påverkat. Vindkraftverken blir dessutom allt större och högre. En del är nästan lika höga som Eiffeltornet.

Den kommunala rätten att få bestämma över hur mark ska användas och bebyggas är en grundläggande princip, inte minst ur demokratisk synpunkt för att dessa beslut ska fattas så nära de berörda människorna som möjligt, och med hänsyn tagen till de skiftande lokala förhållanden som råder.

Som kommunpolitiker är vi vana vid att hantera motsatta intressen och synpunkter från närboende när någonting ska byggas. Vare sig det handlar om en väg, en förskola eller en transformatorstation. Det är en del av vardagen för kommunpolitiker att hantera detta. Vi Kristdemokrater anser att det ska göras med respekt och genom att lyssna, inte genom att ta ifrån människor deras röst eller möjlighet att påverka den miljö där de lever och verkar.

Den kommunala rätten att få bestämma över hur mark ska användas och bebyggas är en grundläggande princip, inte minst ur demokratisk synpunkt för att dessa beslut ska fattas så nära de berörda människorna som möjligt, och med hänsyn tagen till de skiftande lokala förhållanden som råder. För oss Kristdemokrater är det ytterst angeläget att slå vakt om denna princip och värna den lokala demokratin.

Vi Kristdemokraterna säger därför;

Släng Energimyndighetens och Naturvårdsverkets förslag till nationell strategi för vindkraften i pappersåtervinningen och lyssna sedan till kommunerna och invånarna i hela landet för att hitta en balanserad utbyggnad av vindkraften. Låt vindkraft byggas för att vara ett komplement till basenergin från den planerbara och fossilfria elen som vattenkraft och kärnkraft ger.

Camilla Brodin (KD)

Riksdagsledamot, Energipolitisk talesperson.

Jan Myléus (KD) 

Kommunalråd i opposition 

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel