Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Vi tar striden för bibliotekens fria demokratiska roll

När politiska partier använder våra bibliotek som järnrör i den politiska debatten och vill stoppa inköp av böcker på våra nationella minoriteters språk eller när man vill stoppa den öppna debatt på bibliotek som vill diskutera värderingsfrågor. Då är det dags att vakna, att stå upp och ta fighten för viktiga demokratiska värden, skriver Mari-Louise Wernersson och Magnus Svensson, C.

Det är då värnandet om demokrati och värnandet om våra öppna kultur- och samhällsinstitutioner är extra viktiga. I det så utgör våra folkbibliotek en särdeles viktig roll. Biblioteken fungerar som mötesplats för kunskap och kultur och utgör ett fundament i vår demokrati.

Vi i Centerpartiet vill tydliggöra varför vi vill stå upp för folkbiblioteken och dess roll som en av Sveriges viktigaste bärare av demokrati och kultur.

En undersökning genomförd 2018 av Svensk biblioteksförening och Novus visade att 54 procent av befolkningen besöker ett folkbibliotek minst en gång per år och 82 procent är positiva till biblioteken. Det är ett fortsatt högt förtroende samtidigt som biblioteken och andra vitala samhällsinstitutioner utsätts för angrepp från krafter som vill destabilisera Sverige.

I det perspektivet tycker vi att bibliotekens roll i ett demokratiskt samhälle inte kan överskattas. Visserligen har bibliotekens roll ändrats över tid och de fungerar idag mer som än mötesplats för människor snarare än hur vi kanske föreställer oss ett traditionellt bibliotek.

På våra bibliotek träffas i dag hundratusentals människor för att få tillgång till nyheter, information, kunskap, nöje, sällskap och mycket mer.

Det är viktigt att biblioteken kan fortsätta att vara öppna, inbjudande, trygga och tillgängliga platser – för alla. Därför är Sverigedemokraternas försök nyligen att stoppa ett samtal med en författare om HBTQ-frågor på ett bibliotek i Täby djupt beklagligt.

Vi blundar inte för problemen, men det är vår ståndpunkt att biblioteken måste fortsätta vara öppna för alla i samhället på samma villkor men utifrån olika förutsättningar men också utifrån olika behov.

Är det språkinlärning för en bättre inkludering, är det sagor för att roa barn osv. Det gäller inte minst för att bibliotekslagen bland annat säger att barn och ungdomar, nationella minoriteter, personer med annat modersmål än svenska, samt personer med funktionsnedsättning ska prioriteras.

Den traditionen vill vi i Centerpartiet bygga vidare på, inte inskränka.

Eftersom våra bibliotek är en mötesplats för alla i samhället utgör de en viktig del av integrationen av nyanlända. Inte minst som bärare av svensk kultur och språk spelar biblioteken en nyckelroll. Mot det som bakgrund är det minst sagt olyckligt att fler och fler folkbibliotek försvinner.

Under de senaste 20 åren har en fjärdedel av folkbiblioteken försvunnit. Över hela landet, särskilt på mindre orter, flyttas biblioteken till mindre lokaler, får inskränkta öppettider, mindre personal eller bommas igen helt. Trots att både forskare och bibliotekarier är eniga om att detta bidrar till ett ökat utanförskap och ökade klyftor i samhället.

Vi vill också nämna bibliotekens fortsatta digitalisering som utgör såväl en stor utmaning framöver som en källa till stora möjligheter. Även om den fysiska boken fortsätter att vara den mest utlånade på biblioteken ökar andelen ljud- och e-böcker. Digitaliseringen har bidragit till exempel till att man på vissa håll kan ha bibliotek öppna även när det inte finns personal på plats. Det är ett utmärkt exempel på hur vi tror att ny teknik kan användas för att öka tillgängligheten till biblioteken, till både individuella medborgares och samhällets gagn.

Avslutningsvis, kunskap är makt. En av vår tids yttersta bärare av kunskapsdelning är biblioteket. Det är därför biblioteket har varit och även framöver kommer vara en av våra viktigaste ingredienser i det öppna demokratiska samhället.

Mari-Louise Wernersson, C

ledamot i SKL:s styrelse

Magnus Svensson, C

regionråd Gävleborg samt ersättare i beredningen för kultur och fritid SKL

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel