Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Vindkraftstornen vid horisonten kommer att spegla ansvarstagande och framtidstro

Helene Åkerlind, L, skriver i Gefle Dagblad att beslutet om den havsbaserade vindkraftsparken Utposten 1, som kommunfullmäktige ska ta ställning till på måndag är en fråga om vilken natur- och miljöskuld som ska lämnas till kommande generationer. Vi håller med Helene om att frågan gäller just detta – vilken värld vi vill ge till våra barn, skriver Charlotte Unger Larson, vd, Svensk Vindenergi.

Vindkraftsutbyggnaden är ett av de mest effektiva sätten att snabbt minska vår påverkan på klimatet och på så vis bromsa de negativa konsekvenserna för natur och miljö på grund av uppvärmning. För att nå Sveriges mål för elsystemet 2040 behövs 100 TWh vindkraft enligt Energimyndigheten, vilket skulle minska Sveriges utsläpp motsvarande 48 miljoner ton koldioxid. Det är nästan lika mycket Sveriges samlade territoriella utsläpp under 2018.

Helene Åkerlind skriver att beslutet om vindkraftparken riskerar att skada tillväxt och möjligheter till utveckling i regionen och att det därför är ansvarsfullt att säga nej till etableringen. Vi menar att resonemanget borde vara omvänt: Utposten 1 bör tillstyrkas för att ge stöd åt en grön utveckling inom näringsliv och samhälle.

Hon menar även att det är viktigt att elproduktion levererar vid rätt tidpunkt, på rätt plats, där den behövs. Här är vi överens:

För det första levererar den havsbaserade vindkraften storskalig och tillförlitlig elproduktion, eftersom vindförhållandena till havs är mycket goda. Moderna vindkraftverk, liksom de som planeras att förläggas utanför Gävles kust, producerar el även vid lägre vindhastigheter.

För det andra är efterfrågan på el i regionen stor och förväntas öka. Utpostens lokalisering nära industri som har stort behov av billig el och elektrifiering, minskar behovet av nätutbyggnad på andra ställen och lockar till nyetablering av t.ex. digital industri. Exempel är stora bolag som Microsoft som etablerar sig eller köper fastprisavtal för el (PPA) och Ovako som ställer om ståltillverkningen genom vätgas. 

För det tredje är Utposten 1 ett skolboksexempel på ett vindkraftsprojekt som från början till slut sökt och funnit samförstånd mellan olika intressen. Försvarsmakten är positiva och projektet får tummen upp vad gäller hänsyn till artskydd och fiske. Välgrundade utredningar har gjorts och oberoende tjänstemän har uttalat sig. Utposten 1 kommer att inspirera andra kommuner att göra samma resa.

En satsning på havsbaserad vindkraft är framåtsyftande, ansvarsfull och hållbar ur fler perspektiv – socialt genom arbetstillfällen, ekonomiskt genom ökade skatteintäkter, ökat företagande och industrietableringar, samt miljömässigt genom vindkraftens bidrag till minskade utsläpp.

I dagarna tillkännagav regeringen att omstarten av samhället efter pandemin ska vara klimatsmart. En avgörande väg ut ur den nuvarande coronakrisen är att skapa förutsättningar för miljardinvesteringar i grön infrastruktur som också hjälper resten av samhället att komma på fötter igen. Vindkraftsutbyggnaden har dessutom starkt stöd (73 procent) och kommande generationer, det vill säga ungdomar, är än mer positiva till klimatomställningen än andra.

Om Utposten 1 tillstyrks i kommunfullmäktige säger politikerna direkt ja till att låta kommunen vara en viktig del av Sveriges återhämtningsstrategi post-corona. Vindkraftstornen vid horisonten kommer att spegla ansvarstagande och framtidstro.

Det om något är förtroendeingivande krishantering.

Charlotte Unger Larson

vd, Svensk Vindenergi

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel