Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Alla unga måste få rätt till tillgänglighet

Annons

Alla skolor måste ha lokaler som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, skriver företrädare för rörelsehindrade barn och ungdomar

I en ny granskning som presenterats denna vecka framgår att kommunerna brister i att ge barn och unga likvärdiga möjligheter att utvecklas. Endast var fjärde kommun har granskat den fysiska tillgängligheten på friskolorna och i sju av tio kommuner finns unga inte representerade i råd där personer med funktionsnedsättning ingår.

I kommunerna i Gävleborg är resultaten lika nedslående. Vi uppmanar nu kommun- och riksdagspolitiker i länet att agera för att ge alla barn lika rättigheter.

Vår vision är ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och unga med rörelsehinder. Trots ambitiösa politiska målsättningar och att tillgänglighetsåret 2010 just passerat, är visionen långtifrån nådd. Denna vecka presenteras Humanas Tillgänglighetsbarometer 2011, till vilken RBU bidragit, och den visar att många kommuner brister i att ge alla unga samma chanser i livet, även i Gävleborg.

Ingen av de sex undersökta kommunerna i länet uppger att de granskat tillgängligheten i friskolorna. När det gäller de kommunala skolorna har däremot alla sex kommunerna gjort en sådan granskning. Det finns alltså en risk att det skapas en skillnad mellan skolor som drivs i privat respektive kommunal regi och att tillgängligheten i friskolorna blir lidande.

Ett annat illavarslande resultat i granskningen är att endast Gävle och Ljusdal svarar ja på frågan om personer med funktionsnedsättning under 18 år är representerade i råd där brukare träffar företrädare för kommunen. Det innebär att många unga människor går miste om möjligheten att vara med och bidra till att forma sina livssituationer och påverka sina framtida liv.

Vi vill nu att såväl kommunpolitiker som riksdagspolitiker i länet agerar för komma tillrätta med bristerna.

Barnkonventionen måste upphöjas till svensk lag. I konventionen slås det fast att barnets bästa ska komma i första rummet och att inget barn får diskrimineras. I linje med detta bör kommunerna också se till att unga med funktionsnedsättning får bättre möjligheter att påverka sin kommun.

Vidare bör en ändring i skollagen genomföras så att kommunerna får ansvar för att tillgodose en elevs krav på att få gå i en skola nära sitt hem. Idag kan skolan neka en elev med funktionsnedsättning och hänvisa till att de förändringar som skolan skulle vara tvungen att genomföra skulle innebära organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Det behöver också säkerställas att alla skolor har lokaler som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. För att valfrihet för alla ska uppnås måste villkoren för de kommunala skolorna och friskolorna vara lika.

Det är nu hög tid att omsätta vällovliga ambitioner om allas lika värde till konkret politik. Nu måste kommun- och riksdagspolitiker i Gävleborg agera för att ge alla barn lika rättigheter. Genom att göra barnkonventionen till lag, skärpa skollagen så att alla fritt kan välja skola och se till att alla skolor blir tillgängliga kan ett viktigt steg tas mot ett samhälle där alla växer upp med lika möjligheter.

Agnetha Mbuyamba

Ordförande för Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU

Liss-Britt Landén

Ordförande för RBU Gävleborg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons