Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Arbetslinjen gäller för alla

Även människor med funktionsnedsättningar ska kunna vara fullt delaktiga i samhällslivet, skriver representanter för allianspartierna.

Annons

Regeringen arbetar för en arbetsmarknad där alla får plats och ingen lämnas utanför. Arbetslinjen innebär att alla ska kunna delta efter sin egen förmåga och att alla behövs. Det innebär också att människor med funktionsnedsättningar, oavsett åldrar och bakgrunder, blir fullt delaktiga i samhällslivet.

Utöver de generella arbetsmarknadspolitiska insatserna finns det ett stort antal specifika insatser och program som riktar sig till arbetssökande med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Vid behov kan dessa personer få ta del både av arbetslivsinriktad rehabilitering och/eller särskilda stöd i form av subventionerad sysselsättning eller annat. Det sistnämnda omfattar stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen, personligt biträde, en särskild stödperson (SIUS), insatser för syn- och hörselskadade och särskilt stöd vid start av näringsverksamhet.

Arbetssökande med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga kan dessutom erbjudas subventionerad sysselsättning i form av lönebidrag, offentligt skyddat arbete (OSA) och trygghets- eller utvecklingsanställning. Det är individens arbetsförmåga som avgör lönesubventionens storlek. I vissa fall utgår dessutom anordnarbidrag.

Lönebidrag syftar till att ge personer stöd i utvecklingen mot ett reguljärt arbete. I de fall anordnaren är en allmännyttig organisation kan dessutom ett bidrag betalas ut. Offentligt skyddat arbete, OSA, syftar till att verka rehabiliterande för den enskilde, utveckla och öka arbetsförmågan samt öka möjligheterna till reguljärt arbete. Målgruppen består av personer med (socialmedicinska) funktionshinder/missbrukare.

En trygghetsanställning syftar till att ge individen möjlighet att pröva och utveckla sin arbetsförmåga genom arbete och olika utvecklingsinsatser. Målgruppen består av personer med funktionsnedsättning vars behov inte kan tillgodoses på annat sätt. En trygghetsanställning saknar bortre tidsgräns och omfattas av lagen om anställningsskydd, LAS. Utöver lönesubventionen kan anordnaren få ett bidrag.

Utvecklingsanställning syftar till att ge individen möjlighet att pröva och utveckla sin arbetsförmåga genom arbete och utvecklingsinsatser. En utvecklingsanställning kan pågå i 12 månader, med möjlighet till förlängning. Utöver lönesubventionen kan anordnaren få ett bidrag. Arbetsgivare och arbetstagare kan vardera få stöd med högst 100 000 kronor. Om stödet gäller datorbaserade hjälpmedel eller om det finns synnerliga skäl kan stöd lämnas med högre belopp.

De hinder som ofta står mellan en anställning och arbetslöshet för personer med funktionsnedsättning består inte sällan av negativa attityder, förutfattade meningar och okunskap.

För att fler personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska kunna få och behålla ett arbete måste vi utveckla och effektivisera de många stöd som Arbetsförmedlingen kan erbjuda – men också informera om och motverka de negativa attityder vi stöter på.

Hans Backman, FP

Tomas Tobé, M

Margareta  B Kjellin, M

Lars Beckman, M

Anders W Jonsson, C

Riksdagsledamöter från Gävleborg

Lennart Ahlenius, KD

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons