Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bäst och mest dagkirurgi i Gävle

För att klara en hög kvalitet i dagkirurgin behövs tillgång till kringresurser som finns på ett akutsjukhus, skriver läkare och verksamhetschefer inom landstinget.

Annons

För att kunna ge patienterna bästa möjliga vård behöver den dagkirurgiska enheten bättre lokaler än de som i dag finns i Sandviken. I Gävle byggs ett nytt operationshus med lokaler där förutsättningarna finns. Därför anser vi att den dagkirurgiska enheten i Sandviken bör flyttas dit, med utveckling till gagn både för patienter och för personal.

Under stor del av 2012 har ett arbete bedrivits för att klargöra framtida förutsättningar och möjligheter för den dagkirurgiska enheten i Sandviken. Initiativet till arbetet togs av divisionsledningen inom Division Operation. Arbetet har bedrivits i en strukturerad process och präglats av en bred delaktighet med berörda medarbetare sedan april 2012. I december levererades beslutsunderlag till landstingsstyrelsen. 

Den dagkirurgiska enheten i Sandviken är effektiv, håller en hög kvalitet och ligger i framkant i ett nationellt perspektiv. Vår målsättning är att den ska fortsätta göra det.

För att klara det krävs att vi hänger med i den medicinska utvecklingen med allt fler och avancerade ingrepp i dagkirurgi. Då behövs tillgång till kringresurser som finns på ett akutsjukhus. En förändring innebär alltid risker, vi ska göra allt för att behålla enhetens framgångsrika arbetssätt och arbeta för utveckling av verksamheten.

Lokalerna för dagkirurgin i Sandviken är ett problem, verksamheten är trångbodd och lokalerna uppfyller inte dagens krav. Golvytan på nuvarande operationssalar är för liten i förhållande till den tekniska utrustning som används. Standard för en operationssal är i dag 60 kvadratmeter, operationssalarna i Sandviken är på dryga 30. Lokalerna behöver byggas om men även om så skulle ske kan verksamheten inte följa med den medicinska utvecklingen.

För patienten som opereras i dagkirurgi innebär det ett snabbare omhändertagande i en lugnare miljö. Vården bedrivs på rätt vårdnivå i lokaler som är anpassade och ändamålsenliga och det minskar risken för försenad eller uppskjuten operation. Den föreslagna förändringen innebär att nya målgrupper, som exempelvis bröstcancerpatienter, skulle få ta del av detta arbetssätt. För oss är det självklart att vi ska ha en utveckling som innebär att fler patienter kan få ta del av den här vården.

Oavsett placering vill vi fortsätta utveckla det framgångsrika arbetssätt som den dagkirurgiska enheten är känd för. Framgångsfaktorn är det medarbetarna tillsammans åstadkommer och inte namnet på orten eller sjukhuset. Vårt uppdrag är att se till att vi får mest och bäst vård för de resurser vi har till förfogande.

Gunnar Morin

Överläkare, anestesin

Johnny Hillgren

Överläkare och driftchef, anestesin

Gösta Ullmark

Docent och medicinsk rådgivare, ortopedin

Björn Sandström

Sektionsledare och överläkare, ortopedin

Lars-Göran Holtby,

Chefläkare, Division

Operation

John Mälstam

Överläkare och verksamhetschef (VC) för anestesin

ÅsaLinnea Davidsson

VC för ortopedin

Ingegerd Lantz

Överläkare och VC för kvinnosjukvården

Reidunn Wettermark

VC för öron- näsa- hals

Johan Hansson

Överläkare och VC kirurgin

Annika Eklund

Annette Johansson

Elsa Hansson

Eva Lassander

Birgitta Molinder

Kjerstensson

Vårdenhetschefer, anestesin

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons