Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Befolkningstillväxt i Gävle är ohållbar

Annons

Fler invånare bidrar till ökad konkurrens om infrastruktur och offentlig service, skriver Andreas Larsson, Omställning Gästrikland

Bland politiker och tjänstemän i Gävle kommun finns det en övertygelse om att befolkningstillväxt är både bra och något som kommunen bör sträva efter. Börjar man granska denna övertygelse så hittar man ganska snabbt allvarliga brister.

Läser man Kommunallagen kan man konstatera att kommunens främsta uppgift är att gynna de redan befintliga invånarna – att locka hit fler invånare på bekostnad av de befintliga invånarna är alltså inget som kommunen ska hålla på med. Fler invånare bidrar till ökad konkurrens om infrastruktur, ofentlig service, arbetstillfällen, bostäder och mycket annat – endast om det finns överskott inom många av dessa områden kan det vara gynnsamt med fler invånare – i annat fall så riskerar de redan befintliga invånarna att drabbas negativt vilket i normala fall strider mot Kommunallagen.

När mark exploateras i närheten av befintliga bostäder så riskerar invånare att få en sämre livskvalité.

Vi ser nu hur kommunen planerar att exploatera grönområden inom staden samt stora ytor både på Norrlandet och kring Hemlingby. När ny mark tas i anspråk så riskerar de befintliga invånarna att drabbas på flera olika sätt – dels genom den ökade konkurrensen som skapas när fler flyttar hit och dels genom att rekreationsområdet samt fria ytor försvinner.

Studier visar även att närliggande grönområden förbättrar folks hälsa och livskvalité. Gävle kommun bör därför följa Kommunallagen och satsa på livskvalité för de som redan bor här, inte på livskvantitet i form av fler invånare där de flesta får det sämre. Det gör även att kranskommunerna inte tappar lika många invånare och vi får ett resurseffektivare samt mer hållbart samhälle.

Det finns även en relativt kortsiktig ekonomisk risk med befolkningstillväxten, om det ekonomiska läget i världen förvärras så kan det skapa ökade utgifter för kommunen. Förutom detta så minskas kommunens långsiktiga hållbarhet, det talas väldigt lite om det men mycket pekar på att den långsiktiga trenden är att vi måste försörja oss mer och mer på lokala naturresurser. Med fler och fler invånare minskar andelen lokala naturresurser person - Boverket och Naturvårdsverket har belyst detta i rapporten Ekologiska fotavtryck och biokapacitet.

I övrigt så kan man tillägga att förlust av biologisk mångfald idag är det största miljöproblemet och där är markexploatering en av de drivande faktorerna eftersom det leder till habitatförluster för andra arter.

Att kommunen ska växa med 600 invånare per år i flera decennier framöver är en ohållbar trend – speciellt när det råder brist på både arbete och bostäder – alla kommuninvånare som vill försäkra sig om en hållbar framtid bör motarbeta denna trend och istället arbeta för en kvalitativ utveckling där det satsas på utbildning, jobb, hållbarhet och livskvalité. Framför allt måste vi satsa på barn och ungdomar eftersom dessa avgör hur samhället utvecklas.

Andreas Larsson

Aktiv i Omställning

Gästrikland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons