Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bokens ställning måste stärkas

Annons

Det är viktigt att svenskarna också i framtiden är ett läsande folk, skriver Hans Backman och Christer Nylander, Folkpartiet

Folkpartiet har länge varit pådrivande för att få till stånd en ny, bred utredning om bokens och läsandets ställning. Vårt arbete har nu gett resultat och regeringen har utsett en kommitté som ska analysera litteraturens ställning i dag och identifiera utvecklingstendenser som förväntas påverka litteraturområdet framöver.

Att läsa är viktigt. Man utvecklas som människa och förbättrar sin förmåga att fatta egna, självständiga beslut. Tillgång till kvalificerad litteratur som utmanar våra sinnen, tankar och vanor är en av förutsättningarna för ett väl fungerande, demokratiskt samhälle.

Litteraturen innebär en möjlighet att fördjupa oss i sökandet av våra gemensamma och individuella rötter, och skapar förståelse för människor från andra generationer, landsändar, samhällsgrupper och nationer. Att läsa – att ta del av andra människors tankar och idéer – är en glädje i sig som berikar livet.

Villkoren för boken och läsandet har drastiskt ändrats de senaste åren. Bokbranschen står inför nya utmaningar. Tekniken har gjort att vi både läser annorlunda och köper böcker på ett annat sätt än förr.

Klyftorna i läsvanor fördjupas. Vi ser en ökad betoning på bestsellers och vi ägnar mer och mer tid åt att vara uppkopplade på nätet, vilket också påverkar våra läsvanor.

Den bokutredning som regeringen nu tillsätter ska vara bred men fokus ska ligga på litteraturens ställning i skolan, läsfrämjande insatser, de litterära upphovsmännens villkor, bokmarknaden, tidskriftsmarknaden och det internationella utbytet på litteraturområdet.

Bibliotekens roll i framtiden kommer också att belysas och det innebär att vi redan nu kan fundera på vilken verksamhet som biblioteken i Gästrikekommunerna, Gävle, Hofors, Sandviken och Ockelbo ska bedriva.

Kommittén ska lämna förslag på hur litteraturens ställning kan stärkas samt föreslå vilka statliga insatser som bör göras för att möta de utmaningar och ta vara på de möjligheter som teknikutvecklingen för med sig.

Målsättningen är att förslagen leder till ett ökat läsande och ett rikt utbud av kvalitetslitteratur. Det är också viktigt att se hur det faktum att vi ägnar allt mer tid åt att vara uppkopplade på nätet påverkar våra läsvanor.

Att läsplattan står inför ett stort genombrott är spännande. Läsning på nätet ökar också. Men man är naiv om man tror att all den tid ungdomar förr använde till att läsa pappersböcker nu ägnas åt att läsa kvalitetslitteratur på nätet. Risken är snarare att läsningen av längre skönlitterär text kommer att minska framöver. Vad får det egentligen för konsekvenser? Påverkas vår förmåga till fördjupat självständigt tänkande?

Internetbokhandeln har inneburit mycket positivt vad gäller tillgängligheten, men parallellt ser vi också en allt svårare situation för den fysiska bokhandeln och att antalet bokhandlar med fullt sortiment minskar. Ökningen av bestsellers kan medföra att fler läser, men det innebär också en svårare situation för såväl den smalare kvalitetslitteraturen som för importerad litteratur. Det är en stor och viktig utmaning litteraturkommittén har framför sig. Att kunna läsa ordentligt är avgörande.

Internationella undersökningar tyder på att läsvanor starkt påverkar möjligheten att nå framgång inte bara i språk, utan också i andra skolämnen, såsom matematik och naturvetenskapliga ämnen. Läsvanor kan därmed också förklara skillnader i skolresultat.

Det är komplexa frågor som behöver diskuteras. Men förvaltas kommitténs svar väl och nödvändiga insatser genomförs, kommer litteraturutredningens arbete att bli en tillgång för hela samhället.

Att svenskarna också framöver är ett läsande folk är viktigt.

Christer Nylander

Vice ordförande i kultur-

utskottet, FP

Hans Backman

Riksdagsledamot från

Gävleborg, FP

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons