Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dagkirurgin får bättre förutsättningar i Gävle

Det är personalen vid dagkirurgin som sett att det saknas möjligheter för dem att utveckla sin verksamhet i Sandviken, skriver Marie Frestadius, S.

Annons

I en debattartikel i GD 6/12 berör Hans Olsson, M, Nils-Gunnar Kempe, FP, och Leif Jönsson, KD, processen kring lokaliseringen av dagkirurgin.

Tyvärr framförs direkta felaktigheter. Dels påstår man att vi i den politiska majoriteten avlövar en väl fungerande verksamhet, dels försöker man förmedla en bild av att politiken på helt eget bevåg tagit beslut utan dialog och förankring hos den berörda personalen.

Låt oss börja med den dagkirurgiska vårdens utveckling. För att denna verksamhet över huvud taget ska kunna utvecklas vidare och bli ännu bättre är en omlokalisering nödvändig. Det saknas i dag rätt lokalförutsättningar för att bedriva framtida dagkirurgi i Sandviken, dessa förutsättningar finns på plats vid Gävle sjukhus.

Dagkirurgin behöver också finnas i anslutning till annan specialistsjukvård av patientsäkerhetsskäl. Denna kompetens finns vid Gävle sjukhus.

För oss som har väljarnas mandat att politiskt styra hälso- och sjukvården i Gävleborg är det nödvändigt att i alla lägen säkra en god, tillgänglig och patientsäker hälso- och sjukvård för alla länets invånare. Det innebär att vi, till skillnad från Olsson med flera, har ett länsperspektiv. Det är ur detta perspektiv vi har arbetat med frågan om dagkirurgins utveckling.

Vid Gävle sjukhus kommer verksamheten att ges mycket goda förutsättningar att utveckla sitt koncept vidare mot ännu bättre resultat för hela länet. Om verksamheten däremot skulle tvingas kvar i Sandviken saknas denna möjlighet. Med stor sannolikhet skulle den dagkirurgiska verksamheten förtvina. Detta skulle vara till verklig skada för alla länsinvånare inklusive de i Sandviken.

Den dagkirurgiska verksamheten är inte detsamma som väggar, golv och tak, det är inte en fråga om geografisk lokalisering. Dagkirurgin bärs däremot upp av den mycket kompetenta personal som bemannar och ständigt driver verksamheten framåt. Det kommer de att kunna göra även i framtiden.

När Olsson, Kempe och Jönsson gör gällande att den politiska ledningen kört över personalen i denna fråga handlar det om direkta felaktigheter. Personalen vid dagkirurgin har sedan ärendets början varit helt insatta och delaktiga i processen.

Det är därför som ärendet är så väl genomarbetet. Det är nämligen personalen vid dagkirurgin som sett att det saknas möjligheter för dem att utveckla sin verksamhet i Sandviken samt identifierat de möjligheter som kan erbjudas vid Gävle sjukhus. Detta har de framfört i olika sammanhang, bland annat för landstingsstyrelsen vid ett par tillfällen men också för kommunstyrelsen i Sandviken.

Det äger sitt intresse att Hans Olsson, M, Nils-Gunnar Kempe, FP, och Leif Jönsson, KD, därmed tagit del av personalens information. Men de väljer att bortse från detta och i stället förvränga bilden för att ta politiska poänger. Vad de missar helt är den oro och osäkerhet de därmed rör upp bland personer som bor i Sandviken och övriga länet.

Marie Frestadius

Socialdemokraterna

Landstingsstyrelsen

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons