Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det allmännyttiga syftet är överordnat

Det går alltså inte att jämställa de kommunala bostadsbolagen med privata aktörer när det gäller avkastning och affärsmässighet, skriver Lennart Alm, Hyresgästföreningen i Gävle

Annons

Från den 1 januari 2011 gäller ett nytt regelverk för allmännyttiga bostadsföretag och hyressättning. Den nya lagen bygger helt på att vi har ett system med kollektiva förhandlingar som garanterar hyresgästernas intresse på bostadsmarknaden. Samma principer för bruksvärde gäller som tidigare, där faktorer som storlek, kvalitet, standard och läge påverkar hyran. Hyran bestäms, nu precis som tidigare, i en förhandling mellan Hyresgästföreningen och fastighetsägaren.

Enligt lagen ska de kommunala bostadsföretagen ha ett allmännyttigt syfte och ska inom ramen för detta arbeta efter affärsmässiga principer. Lagen innebär att det allmännyttiga syftet är överordnat affärsmässigheten. Det går alltså inte att jämställa de kommunala bostadsbolagen med privata aktörer när det gäller avkastning och affärsmässighet.

Kommunen styr sina bostadsföretag genom särskilda ägardirektiv. Det är i dem kommunfullmäktige anger syftet med bolaget och efter vilka principer det ska arbeta. Hyresgästföreningen vill med kraft slå fast att allmännyttan är till för att kommuninvånarna skall ha en bra bostad till rimliga kostnader och inget annat! Här är också den nya lagen tydlig. Hyrorna sätts i förhandlingar och utifrån bruksvärde, bostadsinvesteringar sker på mycket lång sikt och kräver ett långsiktigt förhållningssätt, företagen har ett krav på sig att erbjuda inflytande för hyresgästerna och de lyder under särskilda regler om värdeöverföring till sina ägare – kommunen.

Vi uppmanar därför våra beslutsfattare i kommunen att se över de direktiv som gäller för ert kommunala bostadsföretag. Ägardirektiven bör utgå ifrån följande:

- Företaget har betydelse för bostadsförsörjningen i kommunen

- Företagen ska värna om miljön och plånboken för sina nuvarande och kommande hyresgäster

- Företagen ska bygga nytt och bygga om utifrån de behov som faktiskt finns

- Företaget ska vara ett föredöme på bostadsmarknaden

- Företagen ska ge inflytande för hyresgästerna

- Verksamhetsmålen i ägardirektiven ska vara rimliga ur ett hyresgästperspektiv

- Avkastningskraven ska vara skäliga utifrån såväl företagskrav som hyresgästperspektiv

- Företaget ska ta socialt, ekologiskt och etiskt ansvar

Vi kräver helt enkelt bättre och tydligare ägardirektiv för kommunens allmännyttiga bostadsföretag! Direktiv som lyfter fram hyresrättens kvaliteter och tar hänsyn till hyresgästernas önskemål och behov!

Lennart Alm

Hyresgästföreningen i Gävle

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons