Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det blöder i landstinget!

Återigen har den politiska majoriteten i Landstinget Gävleborg (S, C och Mp) beslutat att höja landstingsskatten med 30 öre.

Annons

Det är femte gången man höjer skatten under 2000-talet. Den senaste höjningen var 2010, också då med 30 öre. Anledningen till höjningarna, säger man varje gång är, att man ska säkra kvaliteten i hälso- och sjukvården, men det blir aldrig någon förbättring från tidigare. Skattepengarna går istället till att fylla igen de stora, svarta hålen, som år efter år uppkommer genom för stora kostnadsökningar inom flera av sjukvårdsdivisionerna. För 2013 räknar man med ett underskott på 150 miljoner kronor, som alltså ska täckas med höjd landstingsskatt. Man gör det mycket enkelt för sig när man gång på gång reparerar underskotten med höjd skatt – det blir bara konstgjord andning. Med den nya skattehöjningen kommer medborgarna i Gävleborgs län, även under 2013, att tillhöra de län som har högst landstingsskatt.

Enligt Skatteverkets uträkning kommer skattehöjningen på 30 öre för länets invånare att ha följande påverkan:
Månadslön 20.000 kronor: Skattehöjning 41 kronor/månad = 492 kronor/år
Månadslön 25.000 kronor: Skattehöjning 55 kronor/månad = 660 kronor/ år
Månadslön 30.000 kronor: Skattehöjning 69 kronor/månad = 828 kronor/år
Månadslön 40.000 kronor: Skattehöjning 99 kronor/månad = 1.188 kronor/år
Månadslön 45.000 kronor: Skattehöjning 114 kronor/månad = 1.368 kronor/år

Oppositionen (M, Kd, Fp och Sjukvårdspartiet) har istället föreslagit att man först och främst tar reda på anledningen till de stora underskotten som uppkommer år efter år i divisionerna genom att göra en ordentlig analys och därefter upprätta en handlingsplan för att åtgärda de brister som uppenbar-ligen finns. Detta är man inte intresserade av i Majoriteten. De ständigt återkommande skattehöj-ningarna visar också att man från den politiska majoritetens sida totalt saknar visioner och idéer för framtidens hälso- och sjukvård.
Landstinget Gävleborg har alldeles för höga kostnader i förhållande till intäkterna. Det skulle vara klädsamt om Majoriteten också satte ner foten och stoppade en del av landstingsdirektörens vidlyftiga, ekonomiska utsvävningar. Den senaste i raden gäller konsulten som hade ”föresatsen” när han tillträdde att rekrytera specialistläkare till barnsjukvården i länet. Han har arbetat i 10 månader till en månadskostnad av 198.000 kronor. Han misslyckades dock totalt i sin föresats – det blev 0 nya läkare. Hans egen kommentar till uppdraget är enligt uppgift ”det var ett trevligt uppdrag och jag fick träffa många kompetenta människor”. Detta uttalande kan tydas som att uppdraget var ”luddigt”.
En annan av landstingsdirektörens kostnadskrävande satsningar är sign-on-bonusarna, som enligt uppgift åstadkommit att 15 läkare anställts. Dessa läkare får 300.000 kronor per person vid kontrakt på 1 år och 500.000 kronor vid kontrakt på 2 år. Hur många av dessa läkare kommer att finnas kvar i Landstinget Gävleborg efter 2 år med den personalpolitik som bedrivs? Underlätta istället läkar-rekryteringen genom att bli en attraktiv arbetsgivare.
Om vi tittar på investeringarna kan man direkt säga att köpa 2 vindkraftverk i Kalmar för 85 miljoner kronor är en tvivelaktig och olönsam investering. Om kraftverken åtminstone hade funnits i Gävleborg så hade kanske den höga arbetslösheten kunnat sjunka något. Man säger inom Majoriteten att elenergikostnaderna för Landstinget varje år kommer att sjunka med 3 miljoner kronor. Men investeringen är på 85 miljoner kronor och avskrivningstiden blir således 28 år (28x3=84). Först därefter kommer man att kunna tillgodoräkna sig någon förtjänst på affären. Användningstiden för kraftverken beräknas till högst 30 år, vilket då gör förtjänsten ytterst blygsam.
85 miljoner placerade på finansmarknaden under 28 år hade varit betydligt bättre och säkrare.
Slutligen kan sägas att det som krävs för att få Landstinget Gävleborg ”på fötter” är ett nytt ledarskap och ett maktskifte vid valet 2014.

Maj-Britt Åhrman, M
Birgittha Bjerkén, M

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons