Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En mer positiv syn på arbetslöshet behövs

Arbetslösa lever ofta mer miljövänligt. De bor i mind­re lägenheter, har enklare konsumtionsvanor, handlar mer second hand och kör mindre bil. Det skriver psykologen Jonas Thornell.

Annons

Socialdemokraterna med ny ledning står nu inför en svår uppgift.

Psykologiska försvarsmekanismer förekommer generellt hos de flesta makthavare, oavsett politisk hemhörighet. Det är politiskt korrekt att tala om tillväxt och full sysselsättning trots att man vet att vissa industriella verksamheter i stället borde reduceras med hänsyn till vår miljö.

Med tillväxtambitioner i tider då vårt ekologiska system håller på att kollapsa kommer vilken statsminister som helst att erfara påtagliga svårigheter att interagera med miljökrav från andra partier och organisationer.

En sund, miljörelaterad samhällsekonomi måste i ökad utsträckning eftersträva ekologisk samklang med marknadens efterfrågan på arbetskraft.

Politiska ambitioner om full sysselsättning är idag inte realistiska med hänsyn till marknad och miljö. Snarare blir en sådan politik ogynnsam för många människors fysiska, psykiska och sociala hälsa.

En mer positiv syn på arbetslöshet behövs – vi måste sluta tycka att en person som tillfälligt eller under en längre tid är utan jobb är misslyckad i sitt liv. Konsekvenserna av nya affärsidéer, exempelvis inom data och telekom blir ju att fler inte behöver jobba.

Arbetslösa lever ofta mer miljövänligt. De bor i mindre lägenheter, har enklare konsumtionsvanor, handlar mer second hand och kör mindre bil. Därför ska arbetslösas status höjas eftersom de sliter mindre på miljön.

Myndigheter, bland annat Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, bör avvecklas. De pengar som då skulle sparas kunde hellre användas till att direkt stötta sjuka och långtidsarbetslösa. Även till ekonomisk starthjälp för fler miljövänliga entreprenörsprojekt.

Etablering av verkstäder som reparerar trasiga prylar vore ett konkret exempel där en sund politik manifesterades genom att inte endast lovsjunga affärsidéer som går ut på att producera något nytt och att öka tillväxten.

Både samhället i stort och den enskilde individen förlorar på att småpåvar– chefer på myndigheter – får mästra och domdera över sjuka och arbetslösa.

Genuina yrkesmänniskor är inte heller betjänta av att myndigheter blandar sig i deras liv om de är mellan två jobb.

I många fall är det mer samhällsekonomiskt och uppbyggligt för den socialt utsatte individen att fortsätta försörjas, utan krav på deltagande i konstlade sysselsättningsåtgärder. De får då ökade möjligheter att ta hand om sig själva, passa sina barn, fortbilda sig genom att låna böcker på bibliotek, med mera

Arbetslinjen kan förorsaka ett annat farligt utanförskap.

Det gamla synsättet, att arbete ger identitet, stämmer numera endast för ett fåtal. För många andra är tvånget att gå till meningslösa jobb eller arbetsmarknadsåtgärder själsligt förödande.

Detta skapar inre alienation och andlig hemlöshet – en annan typ av utanförskap än det politiker brukar tala om.

Sysselsättning kan också förorsaka utanförskap därför att trötthet och utbrändhet många gånger försinkar individens möjligheter att sova ut och ägna tid till umgänge i privata relationer.

Vi är inne på en mycket destruktiv väg om inte mer flexibilitet får göra inträde i arbetsmarknadspolitiken. Ökad social hänsyn måste tas till människors genuina behov och matchas med marknadens.

Mänskliga fysiska och psykiska tillstånd som ligger på gränsen till värre sjukdomstillstånd löses knappast genom sysselsättning. Snarare är det mer uppbyggande att låta fler vara hemma, sova ut, vila, träna och förkovra sig. Ett utmärkt och miljövänligt sätt att höja sin kompetens är att gå på bibliotek och läsa dagstidningar och låna riktig litteratur.

De sjukvårdande och sociala sektorerna i samhället kommer i större utsträckning att märka av effekterna av mänsklig otillfredsställelse och negativ stress relaterad till den framtvingade sysselsättningen.

Det är synd att politiker inte vill och vågar se baksidorna av arbetslinjen.

Jonas Thornell

Psykolog

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons