Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Energipolitik på tre ben

Det behövs mer svensk elproduktion, skriver Hans Backman, Folkpartiet.

Annons

Så här under sommarhalvåret diskuteras inte den svenska energipolitiken lika livligt som under vintern. Det är i och för sig naturligt. Vädret är varmare, det är ljusare ute och vi använder mindre el och energi än under andra delar av året. ’

Det är då lätt att glömma bort vinterns diskussioner om brist på el, dålig överföringskapacitet och höga elräkningar. Men dessa frågor är lika aktuella på sommaren.

För Sverige har ett långsiktigt behov av god tillgång på energi och el. Sverige är dessutom en industrination. Många av våra jobb, speciellt utanför storstäderna, är beroende av att det är möjligt att förädla skog, bryta malm, processa stål och producera kemikalier.

Kombinationen av rika naturtillgångar och el till stabila priser är fundamentet för Sveriges välstånd. Bakgrunden till denna gynnsamma situation är kloka politiker som verkat i samförstånd.

Utbyggnaden av den storskaliga svenska vattenkraften skedde runt mitten av förra seklet med brett politiskt stöd. Likaså fanns det starkt stöd i båda politiska blocken när besluten om investeringar i svensk kärnkraft fattades. Och så borde det få fortsätta att vara. Få frågor passar så illa för snabba politiska kast som energifrågan.

Vi i Folkpartiet anser att Sverige måste bygga ut produktionskapaciteten för el rejält. För att nå dit är det självklart att vi måste satsa på kärnkraft också i framtiden. De nuvarande reaktorerna pensioneras från 2020-talet och framåt. Ska Sverige klara av att möta klimathotet och samtidigt värna energiförsörjningen och företagsklimatet behöver dessa ersättas med nya reaktorer.

Vi bör också öppna upp för att andra, än de som idag äger reaktorer, får bygga nya. Allt för att vi ska få tillgång till mer energi till såväl våra hushåll och företag, öka konkurrensen och pressa priserna. Sverige har en roll som exportör av ren, koldioxidfri el till övriga Europa. Forskningen kring kärnkraft gör att vi kommer att få fram nya tekniker som innebär såväl säkrare som effektivare reaktorer. I denna utveckling måste Sverige få vara med och därför bör vi bygga helt ny kärnkraft i Sverige.

Oppositionspartierna i Riksdagen är inte beredda att ställa upp på en långsiktig energipolitik. Tvärtom, här är det pålagor och förslag om avstängning av väl fungerande kärnkraft som sätts i första rummet. För man har inställningen att kärnkraft är något farligt, dumt och dyrt. Medan all så kallad förnybar energi är ofarlig, bra och billig.

Denna politik har vi prövat förr med avstängd kärnkraft och ökade utsläpp som följd. När Barsebäck 1 stängdes i slutet av 90-talet ökade användningen av dansk kolkraft med ökade utsläpp i form av till exempel 1 700 kilo extra svavel, 860 kilo extra kväveoxider och 560 000 kilo koldioxid, förutom de 25–30 miljarder i skadestånd som vi fått betala till ägarna för att den dåvarande (S)-regeringen stängde av ett väl fungerande elkraftverk.

Naturligtvis kan man inte måla energipolitiken enbart i svart eller vitt. Folkpartiet är av den åsikten att olika energislag inte ska subventioneras utan bör stå på egna ben. Vi är inte emot något enskilt energislag men det är i längden inte hållbart med ett energisystem som inte klarar sig utan skattesubventioner. Det är tvärtom bra för både konsumenter och industrin att alla energislag konkurrerar på lika villkor varesig det handlar om kärnkraft eller förnybar energi.

Det är därför viktigt att alliansregeringens energipolitik får fortsätta att genomföras för att trygga välfärd och tillväxt. Det är en politik som vilar på tre ben. Nämligen kärnkraft, vattenkraft samt förnybar energi.

Hans Backman, FP

Riksdagsledamot

från Gävleborg

Ledamot i arbetsmarknadsutskottet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons