Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Engesbergs fritidsområde är hotat

Lars Berglund och Gustaf Sjöberg från Norrlandets Byalag uppmanar att alla som är mot exploateringsplanerna av fritidsområdet att skriva till kommunen och protestera

Annons

Engesbergs fritidsområde är en tillgång såväl för kommunens invånare som för besökande. Någon motsvarighet finns inte i närheten av Gävle. Inom området finns camping, bad, café och kulturscen. Det utnyttjas också flitigt för fritidsaktiviteter av olika slag. Många strövar i naturen eller har picknick och grillar vid stranden. Campingen är välbesökt och populär.

Kort sagt utgör området en väl fungerande enhet för rekreation som utnyttjas av många kommuninvånare och besökare till kommunen.

Gävle kommun har föreslagit en ny detaljplan för exploatering av fritidsområdet. Planförslaget tillåter byggande av ett stort antal bostäder i fritidsområdet. Fyra områden föreslås kunna bebyggas, varav ett med 3 000 kvadratmeter byggnadsyta. Av illustrationer i planförslaget framgår att byggnationen blir mycket ingripande i naturen. De som driver campingen anser att en sådan byggnation gör det omöjligt att driva campingen vidare på ett rimligt sätt. Det borde vara uppenbart för alla att det inte går att använda ett område för allmänhetens rekreation samtidigt som det bebyggs med ett stort antal bostäder

Förslaget till detaljplan föregicks av ett förslag till översiktsplan, vilket medgav bebyggelse av mindre omfattning och utförande än det nu framlagda detaljplaneförslaget. Förslaget till översiktplan väckte kraftigt motstånd. Campingföreningen samlade in omkring 4 000 namnunderskrifter mot förslaget och många andra protesterade genom skrivelser till kommunen. Även två kommunala nämnder avstyrkte förslaget. Översiktplanen har inte vunnit laga kraft och är alltså ännu inte gällande

Vid ett möte strax före jul om den planerade byggnationen, sa den ansvarige politikern att kommunen vill bygga just inom fritidsområdet för att det är lätt och att det är ett attraktivt område. Han sa också att det är protester var man än vill bygga och att endast starka sakskäl kan få kommunen att ändra sig.

Rimligen måste bevisbördan vara omkastad när det gäller byggnation i ett allmänt populärt fritidsområde; det bör fordras starka skäl för att bebygga ett sådant område och inte krävas bevis för att det är olämpligt. Att hänvisa till att folk gnäller var man än vill bygga är ohederligt. För det första för att det är osant. För det andra för att det oriktigt jämställer protester mot att ett gemensamt område privatiseras med protester i egenintresse.

I stort sett ingen bor i Engesbergsområdet och ingen har därför det rena egenintresset i denna fråga, förutom de som vill bebygga området. Det är politikerna, som ska värna allmänhetens intresse. Rimligen ska det inte räcka för dem att hävda att det är lätt att bygga attraktiva bostäder, enligt planförslaget för medborgare med god ekonomi, för att de ska kunna beröva vanliga människor ett rekreationsområde.

Givet denna bakgrund måste starka intressen antas ligga bakom planerna på en byggnation inom fritidsområdet. Trots väldiga protester mot förslaget till översiktplan och trots att denna inte vunnit laga kraft tas ett förslag till detaljplan fram i rekordfart. Demokratiskt är det inte acceptabelt att strunta i protester och hoppas att oppositionen tröttas ut.

Finns det överhuvudtaget några argument som kan stoppa exploateringsplanerna?

Samrådstiden går ut den sista januari och vi uppmanar alla som är emot byggplanerna att skriva till kommunen och protestera.

Lars Berglund

Gustaf Sjöberg

Norrlandets Byalag

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons