Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Enkelt,varsamt och minst skadligt

Annons

Maj-Britt Åhrman och Birgittha Bjerkén, M, vill att landstinget i Gävleborg installerar reningsanläggningar så att lustgas på förlossningarna kan användas även i framtiden

Frågan om lustgasens vara eller inte vara inom sjukvården verkar idag vara långt ifrån slutdiskuterad. Det märks tydligt på alla inlägg i framför allt sociala medier men även i dagpress, radio och TV.

Vi inom Moderaterna är glada för att Landstinget Gävleborg har lyssnat både på många medborgares men även politikers åsikter i denna fråga och dragit tillbaka förslaget om utfasning av lustgasen inom förlossningsvården. Eftersom det är föga troligt att ett nytt bedövningsmedel, lika verksamt som enkelt att använda som lustgasen, kommer att finnas tillgängligt inom överskådlig tid, ser vi det nödvändiga i att eliminera den miljöpåverkan som finns.

Vi har med glädje tagit del av att Barnkliniken både i Gävle och Hudiksvall ska börja med lustgasförstörare med början i september i år. Detta är ett fantastiskt steg i rätt riktning och nu ser vi fram emot att man även inom förlossningsvården anskaffar reningsanläggningar till båda sjukhusen.

Senast i raden av landsting som utrett om hur vården kan minska utsläppen av lustgas är Landstinget Östergötland. Där har man tagit fram ett förslag på hur problemen kan lösas på både Universitetssjukhuset i Linköping och på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Enligt förslaget ska två reningsanläggningar inköpas till de båda sjukhusen. Kostnaden beräknas till ca 7 miljoner kronor för båda anläggningarna.

Tidigare finns 13 reningsanläggningar i Sverige och ytterligare 2 är på gång. Landstingen i Uppsala och Stockholm samt Region Skåne har reningsanläggningar installerade på samtliga sina förlossningssjukhus. Anläggningar finns också på Mälarsjukhuset i Sörmland och på Universitetssjukhuset i Örebro, där man nu planerar för en anläggning på ytterligare ett sjukhus. Landstinget i Västernorrland och Region Halland är också enligt uppgift på gång för inköp av reningsanläggningar.

En lustgasutredning har också gjorts inom Landstinget Gävleborg, som rekommenderar installering av reningsutrustningar. Barnmorskor och undersköterskor vid förlossningsavdelningen på Hudiksvalls Sjukhus ger också sitt stöd till denna utredning. Man skriver dessutom, citat: Lustgas är det minst skadliga läkemedel vi ger våra patienter på förlossningsavdelningen.

Av det totala antalet förlossningar på Gävle Sjukhus 2011 valde 62 procent av de blivande mammorna lustgas. Vid vanliga förlossningar, det vill säga där barnet kommer ut den naturliga vägen, var siffran 74 procent. Motsvarande siffror för Hudiksvalls Sjukhus var 65 respektive 81 procent. Som jämförelse kan nämnas att siffrorna för ryggbedövning var cirka 40 procent för vardera sjukhuset. Det kan i sammanhanget även nämnas att det på senare tid framkommit i media att ryggbedövning vid förlossningar åsamkat patienter allvarliga konsekvenser.

Om landstinget Gävleborg installerar reningsanläggningar för lustgas också på förlossningsavdelningarna i Gävle och Hudiksvall är problemen lösta för lång tid framöver och våra blivande mammor kan få den smärtlindring som de allra flesta önskar för en lugn och positiv förlossningsupplevelse.

Maj-Britt Åhrman

Birgittha Bjerkén

Moderaterna

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons