Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fastigheter behöver värderas

Det är många aktörer som har behov av taxeringsvärden och övrig fastighetsinformation som emanerar från fastighetstaxeringssystemet, skriver Henrik Roos.

Annons

I David Nyströms ledarkrönika i söndags 18/11 ondgör han sig över att fastighetstaxeringen är kvar trots att fastighetsskatten har ersatts av ett system med fastighetsavgift för bebyggda småhusfastigheter.

Precis som sägs har regeringen låtit Bostadstaxeringsutredningen ta fram dels ett alternativ som går ut på att avveckla fastighetstaxeringen för bostäder, dels ett alternativ som innebär en förenkling av den nuvarande fastighetstaxeringen.

Det som inte kommer fram i ledaren är att om fastighetstaxeringen skulle avvecklas bedömer utredningen att de indirekta samhällsekonomiska kostnaderna som då uppstår är betydande och väsentligt överstiger de administrativa besparingar som kunnat räknas fram.

I dagens samhälle finns det, vid sidan om beskattning, många aktörer som har behov av taxeringsvärden och övrig fastighetsinformation som emanerar från fastighetstaxeringssystemet. Det bör nämnas att till exempel Svenska Bankföreningen vid en avveckling av fastighetstaxeringen framhåller farhågor om fördyringar gällande kreditgivarnas upplåningskostnader vilket i förlängningen innebär ökade kostnader för låntagaren. Kreditgivarna kan även behöva minska sitt utbud av krediter vilket kan leda till en sjunkande efterfrågan på fastigheter. Det kan i sin tur innebära lägre fastighetsvärden.

Att mot bakgrund av detta göra sig lustig över, eller vara bekymrad för, att en kader skattebyråkrater registrerar uppgifter om byggnader framstår som oseriöst och populistiskt.

Det kan naturligtvis diskuteras om det är staten som ska sörja för samhällets behov av fastighetsvärden och annan väsentlig information om fastigheter. Att fastighetsägarna kommer att behöva tillfrågas om egenskaper på deras hus såsom utrustningsdetaljer och byggnadsmaterial även i framtiden är dock högst sannolikt.

Om inte staten gör det via pappersintrång i människors privatbostäder, eller med modernare teknik som e-tjänster, kommer tveklöst vissa organisationer eller någon kommersiell aktör att ta på sig att göra detsamma.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons