Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fastighetsägarna är inte för avstängning

Det är olyckligt att handeln drabbas genom testavstängningen, men alternativet med en permanent avstängning fattat på bristfälligt underlag är allt för avskräckande, skriver Mats Gustafsson

Annons

I GD och AB var det för några veckor sedan helsidesannonser införda med budskapet ”Anställningar – inte avstängningar”.

Många butiksinnehavare i Gävle stod bakom annonserna. Av annonsen kunde man få intrycket att Fastighetsägarna skulle vara för den permanenta biltrafikavstängning på Norra Kungsgatan och Norra Rådmansgatan som är en av två alternativa trafiklösningar i centrumplanen.

Det kan härmed dementeras. Fastighetsägarna är för åtgärder som stärker och utvecklar Gävle centrum.

Fastighetsägarna i Gävle centrum har deltagit i arbetsgrupper som tagit del av arbetet med framtagandet av centrumplanen. Redan i ett tidigt skede framförde vi vår oro för den effekt som en avstängning skulle kunna få för handeln. Vi befarade att handeln skulle drabbas negativt av en avstängning, vilket i sin tur på sikt drabbar våra medlemmar som hyr ut butikslokaler.

Fastighetsägarna och handlarna har i denna del ett gemensamt intresse. I de möten som vi haft med kommunen har denna synpunkt framförts. Tyvärr har vi inte kunnat belägga effekten för handeln av en avstängning eftersom några mätningar eller undersökningar om det sambandet inte finns. Vår tro eller vårt tyckande har emellanåt bemöts med teorin att det är ett mer bilfritt centrum som skapar attraktivitet och därmed mer stadsliv. Inte heller den teorin har kunnat beläggas med fakta eller underlag.

Per-Olov Eriksson, Naturskyddsföreningen, skriver i en debattartikel i GD den 31/10 att det finns stöd i vetenskapliga studier (Svensson, 1988), att fler gågator i centrum är positivt för folklivet.

Fastighetsägarna är inte motståndare till utökning av gågator. Det kan mycket väl ha positiva effekter för handeln och därmed hela staden, men det måste vara en gata som passar som gågata i ett kommersiellt perspektiv.

Men det är troligen inte fallet med den föreslagna avstängningen i centrumplanen. Biltrafikavstängningen leder inte till en gågata eftersom 1300 busspassager per dag fortfarande blir kvar. Flera gånger i timmen kommer dessutom omkring 10 bussar stå uppställda på rad. Det är inget som kännetecknar en gågata.

Vidare brukar gågator ha bebyggelse på båda sidor av gatan med butikslokaler i botten, men i det här fallet finns en bred esplanad mellan de två aktuella gatorna.

Ytterligare ett problem är att trafikavstängningen drabbar den naturliga förbindelsen mellan Centrum med Söder, vilket direkt motverkar en av målsättningarna i centrumplanen dvs att knyta ihop Centrum och Söder bättre.

Fastighetsägarna begärde att sambandet mellan trafikavstängning och handelns omsättning skulle undersökas när vi förstod att den politiska majoriteten i Gävle var för en avstängning. Det skedde genom en testavstängning under oktober månad.

Flera handlare har vittnat om kraftigt minskad omsättning under avstängningsperioden. Detta ledde till att avstängningen upphävdes i förtid. Om det vid utvärderingen visar sig att en avstängning har negativa effekter för handeln så är det vår uppfattning att detta inte leder till mer stadsliv och därmed är negativt för Gävle Centrum.

Det är olyckligt att handeln drabbas genom testavstängningen, men alternativet med en permanent avstängning fattat på bristfälligt underlag är allt för avskräckande.

Med facit i hand hade saker som tidpunkt för avstängningen, framförhållningen och informationen om avstängningen kunnat göras på annat sätt. Detta begränsades tyvärr genom planens samrådstid. Låt oss dock inte glömma att den grundläggande orsaken till allt detta är den ofullständiga beskrivningen av konsekvenserna av trafikavstängningen i centrumplanen.

Mats Gustafsson

Fastighetsägarna MittNord

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons