Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fler mödrar måste få överleva

/
  • Varje år dör totalt sju och en halv miljon människor på grund av bristande mödrahälsa.

Annons

Vi uppmanar Bodil Ceballos, MP, Gävle, som sitter i riksdagens utrikesutskott att se till att frågan om en förbättrad mödrahälsovård får de resurser som behövs för att nå FN:s mål, skriver företrädare för White Ribbon Alliance for Safe Motherhood.

I dag firas mors dag i Gävleborg, men också i resten av Sverige och i en rad andra länder runt om i världen. Dagen uppmärksammar moderskapets glädjeämnen och mödor. Denna dag går också startskottet för en landsomfattande kampanj för att rikta ljuset mot mödradödligheten i världen, en humanitär katastrof som pågår i det tysta.

Varje år dör totalt sju och en halv miljon människor på grund av bristande mödrahälsa, förlossningsvård och osäkra aborter. Vi vill nu uppmana riksdagspolitiker från Gävleborgs län att ta ansvar för att förbättra alla mödrars hälsa.

Enligt FN:s femte milleniemål ska mödradödligheten minska med 75 procent till 2015 jämfört med nivån 1990. Detta är det milleniemål där FN nått minst framgång. Dålig mödrahälsa, undermålig förlossningsvård och avsaknaden av säkra aborter dödar fler människor än vad aids, malaria och tuberkulos gör sammanlagt.

Lika viktigt som att allmänheten får upp ögonen för detta globala problem är det att våra politiker går till handling. Sverige har ett stort ansvar för att visa ledarskap i dessa frågor internationellt. Vårt land hade för över 100 år sedan en hög mödradödlighet, men genom reformer lyckades vi vända utvecklingen. I dag är Sveriges mödradödlighet den lägsta i världen och i år är det 300-årsjubileum för utbildade barnmorskor i Sverige. Vi har tagit fram fem förslag för hur Sverige konkret kan agera för att bidra till att förbättra mödrahälsovården i världen.

– Sverige bör verka på alla internationella nivåer, såsom EU, Europarådet, WHO och FN, för att öronmärkta pengar i en global fond skapas för att bekämpa mödradödlighet. I Sverige bör tio procent av biståndsbudgeten öronmärkas för sexuell och reproduktiv hälsa.

– Regeringen bör ge Sida uppdrag och resurser att inom ramen för övriga biståndsinsatser utbilda dubbelt så många kvalificerade hälso- och sjukvårdsarbetare per år.

– Tillgång till mödravård, familjeplanering och utrustning som används vid förlossningar måste lyftas fram tydligare i Sveriges internationella utvecklingssamarbete genom regleringsbrevet till Sida.

– Sverige bör aktivt driva på för att mödradödlighet ges status som nyckelindikator vid bedömning av länders hälsovårdssystem inom WHO.

– Sverige måste ratificera tilläggsprotokollet till FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, som gör det möjligt för individer och grupper att vända sig till FN om deras rättigheter har kränkts av staten.

Den politiska vilja och de insatser som gjorde det möjligt att minska mödradödligheten i Sverige har vi nu ett ansvar att sprida till vår omvärld. Därför uppmanar vi nu särskilt Bodil Ceballos, MP, Gävle, som sitter i riksdagens utrikesutskott att se till att frågan om en förbättrad mödrahälsovård får de resurser som behövs för att nå FN:s mål om att minska mödradödligheten med 75 procent till 2015.

Detta kan ge fler kvinnor världen över anledning att i framtiden fira moderskapets glädjeämnen på mors dag.

Britt-Marie Landgren

Ordförande för WRA Sweden

Barbara Davies

Grundare av WRA Sweden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons