Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

För tidigt att utvärdera hemsjukvården

I Sandvikens kommun är vi glada över att ha fått en mycket kompetent grupp som ska arbeta med utvecklingen av den kommunala hemsjukvården,skriver Robert Sten i en replik på ett debattinlägg av alliansen och Vänsterpartiet

Annons

.De främsta målen med kommunalisering av hemsjukvården är att tydliggöra ansvarsgränser, effektivisera resursanvändning samt att öka kontinuitet, patientsäkerhet och smidighet i planering med en helhetssyn på patienten. I Sandvikens kommun är vi glada över att ha fått en mycket kompetent grupp distriktssköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnast för att arbeta med utvecklingen av den kommunala hemsjukvården.

Socialstyrelsen har definierat hemsjukvård på följande sätt:

Hälso- och sjukvård när den ges i patients bostad eller motsvarande och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tiden. Åtgärder och insatser ska ha föregåtts av vård- och omsorgsplanering. Hemsjukvård ges i såväl ordinärt som i särskilt boende samt i daglig verksamhet och dagverksamhet. Hemsjukvården ska skiljas från öppen vård.

I Gävleborgs län har man i det politiska beslutet valt att följa Socialstyrelsens definition med förtydligandet att den sammanhängande tiden ska vara minst 14 dagar och patienterna ska vara över 18 år. Förutom att följa Socialstyrelsens definition är ytterligare en motivering till att inte kommunalisera akuta hembesök i öppen vård, patientsäkerhetsaspekten.

Enligt gällande lagar finns i dag inte möjlighet att ha tillgång till annan huvudmans hälso- och sjukvårdsjournaler. Detta gör att kommunens distriktssköterskor i hemsjukvård inte skulle ha någon tillgång till information om individens hälsohistoria, medicinska diagnoser, läkemedel och så vidare vid hembesök i öppen vård, vilket inte kan anses som patientsäkert.

I länet arbetas just nu med införande av Nationell Patientöversikt (NPÖ) vilket innebär en möjlighet att på sikt kunna delge viss information över huvudmannagränser, naturligtvis efter samtycke från den enskilde. Ungefär hälften av länets kommuner har samma journalsystem som Sandviken och hälften har ett annat system. I Sandviken arbetar vi intensivt med att utveckla hälso- och sjukvårdsdokumentationen med bland annat införande av klassificeringskoder (ICF) i syfte att möta framtidens krav på dokumentation och införandet av NPÖ.

Nattetid finns i kommunen alltid tre sjuksköterskor i tjänst. Av dessa har två personer huvudansvar mot särskilda boendeformer och en person huvudansvar mot hemsjukvård. Dessutom finns hemtjänstens nattpatrull och Trygghetspatrullen i tjänst nattetid. Möjlighet till kollegialt stöd och vid behov ett extra huvud finns således.

Att kommunalisera hemsjukvården måste ses som en process vilket gör det omöjligt att efter tre veckor utvärdera utfallet. Däremot kommer utvecklingen att noggrant följas av förvaltningens ledning. I enighet med gällande avtal kommer utvärdering att ske senast 2015-06-30.

Utvärderingen som kommer att ledas av Landstingets Samhällsmedicinska enhet i samverkan med Regionförbundets FoU-enhet kommer att ske ur både patient– och organisationsperspektiv.

Robert Sten

Ordförande för Omsorgsnämnden i Sandviken

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons