Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förfärligt att testa 6-åringar

Om åtgärden är mognadstest för sexåringar, vad är då problemet? frågar Elisabeth Björklund och Åsa Morberg till Tomas Tobé, M.

Annons

Tomas Tobé som bland annat är ordförande i Moderaternas interna arbetsgrupp för skolfrågor säger sig vilja införa ett speciellt test av sexåringarna inför skolstarten. På det viset ska man tidigt upptäcka elever som behöver stöd.

Är det jakten på det normala barnet som eftersträvas?

Som lärare och lärarutbildare med mångårig erfarenhet av skola och lärarutbildning vid Högskolan i Gävle ser vi med viss förfäran på förslaget att urskiljningslöst testa alla sexåringar inför skolstarten.

Om åtgärden är mognadstest, vad är då problemet?

Vi har som lärare och forskare erfarenhet av att genomföra, följa upp och kritiskt granska både skolmognadstest och verktyg för kartläggning av språk (till exempel Tidig registrering av språk, TRAS). Vi anser att mognadstest inte är den rätta vägen att gå.

Utformningen av tester för språkutveckling, vilket antas vara en del av ett sådant prov, finns huvudsakligen inom specialpedagogisk och medicinsk forskning. Sådana visar visserligen att 2-3 procent av förskolebarnen har ”grava språkproblem” och cirka 6 procent av har någon form av ”språkstörning”.

Den senare siffran är oklar eftersom forskarna är oeniga om var gränsen går för vad som ska kallas språkstörning. De barn som däremot har grava språkproblem är lätta att identifiera och för det behövs knappast någon test.

Det faktum att det råder oenighet om begreppet språkproblem gör det problematiskt att språktesta om man eftersträvar evidensbaserade resultat.

Vad menar Tobé skulle ha hänt inom forskningen som radikalt förändrat synen på mognadstest?

De är precis lika problematiska idag som de var då de infördes i skolan, menar vi. Skolmognad är ett godtyckligt och mycket problematiskt begrepp. Vad innebär det att mäta skolmognad?

Kanske Tobé också önskar en tillbakagång till skolmognadsklasser? Då skiljer man garanterat ut barn med svårigheter så att de inte stör verksamheten.

Att påstå att de barn som visar svårigheter skulle få specialundervisning är modigt av Tomas Tobé då det idag pågår en nedrustning av skolans stöd till barn med svårigheter.

De flesta forskare är överens om att utveckla test för att utröna ett barns mognad är ett både problematiskt och tämligen onödigt projekt. Dessutom ställer testning höga krav på kvalitet eftersom utfallet kan komma att få stora konsekvenser för barnens framtid.

Till exempel måste frågan ställas om hur resultaten av testen etiskt kommer att hanteras? Är det barnen och deras föräldrar som kommer att ”äga” dem eller kommer det finnas centrala ”banker” för detta?

En annan mer politisk och ekonomiskt relaterad problemställning gäller om alla sexåringar skulle kartläggas. Då skulle det troligen behövas flera utbildade specialpedagoger eftersom tester och diagnosticering kräver resurser. Väntetiden kan också bli lång innan barnen får hjälp om det skulle bli många ”oklara fall” som sänds vidare för stödinsatser.

Vi delar den åsikt som vår internationellt kända professor Ingrid Pramling Samuelsson från Göteborgs universitet framför: Förslaget om nationella prov för sexåringar – ett diagnostiskt test när de börjar i förskoleklass – är bara trams.

Skolmognadsprov gick man ifrån för mer än 20 år sedan i Sverige. Detta är ju ett steg tillbaka.

Vi menar att lärare med goda kunskaper om hur barn lär och utvecklas är en garanti för att färre barn slås ut i skolan. Regeringen borde satsa på professionella lärare och mindre barngrupper.

Att göra förskollärarutbildningen kortare än andra utbildningar var ett steg i fel riktning, enligt vår mening. Ju yngre barnen är dess bättre och mer fördjupad kunskap behövs hos lärarna.

Elisabeth Björklund, Fil dr

Åsa Morberg, Docent

Högskolan i Gävle

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons