Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förlegat förslag från Byggkravsutredningen

Det är år 2013 och medvetenheten om klimatfrågan är hög, att en statlig utredning då vill förbjuda kommunerna att ställa krav om energieffektiva bostäder är förbluffande.

Annons

Bostadsfrågan har under de senaste åren seglat upp och blivit en stor utmaning i samhället. Problemet är att det byggs för lite bostäder, särskilt där det behövs som mest. Byggkravsutredningen, som haft i uppdrag att underlätta bostadsbyggandet vill nu förbjuda kommunernas möjligheter att ställa energi- och kvalitetskrav i samband med försäljning av kommunal mark. Det finns starka invändningar mot en sådan inskränkning. 

Vi ifrågasätter de siffror utredningen presenterar om att energikraven skulle fördyra byggandet. Utredningen baseras på en grov bedömning som inte särskiljer energikrav från andra krav. Idag byggs energieffektiva bostäder med marginell eller ingen merkostnad. Om man räknar in driftkostnaderna blir de tvärt om billigare. Och det har utredningen inte ens tagit hänsyn till. Siffrorna i utredningen kan därmed inte tas seriöst.
Det råder ingen tvekan om att samhället måste bli mer klimatsmart. Då kan vi inte med gott samvete bygga bostäder med sämre prestanda än vad som är möjligt och ekonomiskt motiverat. De statliga myndigheterna måste enas, som det ser ut nu talar Energimyndigheten och Boverket förbi varandra och ger kommunerna vägledning med diametralt olika innebörd.

Det finns en uttalad vilja bland kommunerna att ställa mer samordnade krav för att underlätta bostadsbyggandet, och arbete med det pågår. SKL kommer under våren att presentera förslag på gemensamma kommunala energikrav.

Utredningen har lagt fram ett förslag som missar målet. Vi hade hoppats att förslag skulle presenteras som skulle leda till faktiska förenklingar och bättre förutsättningar för industriellt byggande. Tyvärr leder inte förslagen till en sådan utveckling. I motsats till regeringens ambition att förenkla byggandet kommer förslagen istället snarare förlänga och försvåra planprocessen och göra den mindre förutsebar. Utredningens förslag bör därför inte genomföras. Kommunerna kan på egen hand införa mer samordnade krav för att på så sätt underlätta bostadsbyggandet.

Sveriges Kommuner och Landstings programberedning för ökat bostadsbyggande

Eva Nypelius (C), Region Gotland, ordförande
Inger KällgrenSawela (M), Gävle kommun

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons