Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Försvarsberedningen öppnar möten

Annons

Sverige står inför stora säkerhetspolitiska utmaningar. Framtidens risker är både komplexa och oförutsägbara samt att både civila och militära förändringar påverkar säkerhetsläget såväl i vårt närområde som globalt. Därför gav regeringen Försvarsberedningen ett nytt uppdrag. Först ut är att göra omvärldsanalys, analysera och dra eventuella konsekvenser av detta. Omvärldsanalysen kommer att utgöra underlag inför försvarsbeslutet 2015.

Försvarsberedningen har nu påbörjat sin omvärldsanalys. Det påbörjas med det som påverkar oss mest, Sveriges närområde; Norden och Östersjöområdet. Uppgiften är att löpande följa den säkerhetspolitiska utvecklingen och bedöma såväl hot, risker och tendenser. Vidare ska beredningen analysera viktigare förändringar i omvärlden. Om beredningen bedömer det nödvändigt ska den lämna förslag till ändringar av Sveriges säkerhets- och försvarspolitik.

Varje Försvarsberedning har att väga de inre arbetsformerna mot vikten av öppenhet och transparens, inte minst för att fler skall ges möjlighet att bidraga till den så viktiga uppgiften. Försvarsberedningen tar nu därför initiativ till att lyssna öppet, genom att bjuda in experter, sakkunniga och internationella analytiker till öppna hearings. Vi vill på detta sätt öka bidragen till ett djupare försvars- och säkerhetspolitiskt samtal i Sverige. I grunden handlar allt om vår framtida trygghet och säkerhet. Vi som medborgarnas företrädare, förankrade i våra respektive politiska partier och utsedda av regeringen, har en viktig uppgift som vi tar på största allvar. För att kunna vara relevant i dagens försvars- och säkerhetspolitiska debatt är det nödvändigt att vända på alla stenar.

Försvarsberedningen har därför bjudit in till öppna seminarium som också direktsänds på regeringens hemsida. Under Försvarsberedningens fortsatta arbete kommer vi fortsätta att jobba med öppna samtal och andra former för att bredda inflödet av experter och sakkunskap. Det är vår intention att utveckla arbetssätten.

Det demokratiska samtalet som grund för morgondagens trygghet och säkerhet, bottnar i att många är delaktiga och engagerade. Beredningen arbetar för att bli öppnare, mer transparant och tydligare. Parallellt är det viktigt att ha en balansgång med den inre processen som skall skötas med största integritet inför det att beredningen tillsammans analyserar läget och tendenser inför våra slutsatser.

De senaste sex åren har Alliansregeringen lagt en bra grund för ett starkt svenskt försvar. Vi får ett försvar med mycket hög flexibilitet, tillgänglighet och användbarhet för att möta eventuella hot i Sverige, i vårt närområde eller i internationella insatser.

Det innebär inte att vi kan slå oss till ro. Vi måste fortsätta att vårda försvarsreformen och vara vaksamma på olika utmaningar längs vägen. Ett starkt försvar med relevanta förmågor, föregås av en genomgripande omvärldsanalys av de hot och utmaningar vi står inför. Därför är Försvarsberedningens arbete avgörande för försvarsbeslutet 2015. Det är ett arbete som inte får ske bakom slutna dörrar.

Cecilia Widegren
Riksdagsledamot, M
Försvarsberedningens ordförande

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons