Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Frihet för en, ofrihet för en annan

I torsdags 8/6 kom ännu en intressant ledare i GD av David Nyström om EU och euron – värd att fundera över, även om jag inte delar flera av hans åsikter, skriver Olle Ljungbeck.

Annons

"Hur man ser på EU och euron är i första hand en ideologisk fråga. En liberal utgångspunkt är internationalistisk, eftersom själva idén med liberalism är att öka människors frihet, och nationalstaters gränser begränsar människors frihet".

Det skriver David Nyström i ledaren med rubriken "Idén med euron är inte fel" i torsdags.

Men Nyström vet lika väl som jag att frihet för den ene kan vara ofrihet för den andre. Vad som sällan sägs i dessa sammanhang är att friheten består av två olika värden. Dessa är dels de materiella och dels de immateriella värdena.

Problemet är att globalisering, avveckling av nationalstaten till förmån för till exempel en union förändrar rättigheter till, och skydd av, framförallt de immateriella värdena. Dessa kan uttryckas som icke-fysiska objekt i motsats till de materiella värdena.

Med globalisering och unionsbildning av stater förlorar medborgarna nästan alltid om inte alla så många av de immateriella värdena. Dessa är nödvändiga om såväl medborgare som stater skall kunna behålla sin andliga frihet.

Till de immateriella värdena kan vi framförallt räkna demokrati, yttrande- och åsiktsfrihet, offentlighetsprincipen, arbetsrätt (kollektivavtal), föreningsfrihet, politisk frihet, kulturarvet, medborgerliga rättigheter, och mycket annat.

Materiella värden är fysiska objekt eller saker, ting, tjänster etcetera. I sin iver att tala för internationalism dramatiserar Nyström sin artikel med att nämna sådant som tullar, visum och liknande. Sverige har ju redan tidigt varit för frihandel varför det knappast här eller på andra håll skulle bli aktuellt att införa dessa om nationalstaten bibehålls.

Däremot står det tydligt klart, att trots att Sverige endast varit medlem i EU ca 17 år så har demokratin avvecklats i snabb takt . Cirka 80 procent av våra lagar stiftas i Bryssel. Detta skall ställas mot vår grundlags portalparagraf, "All offentlig makt utgår från folket". Riksdagen har godkänt Lissabonfördraget som är en politisk grundlag och i stor utsträckning anger vilken politik medlemsstaterna får bedriva. En grundlag skall ange formerna för ett lands styrelseskick inte politiken. Sverige kan med avseende på att 80 procent av lagarna stiftas i Bryssel inte längre anses vara en demokrati.

Flera av de immateriella värden som jag nämnt har avvecklats eller är på väg att avvecklas. EU vill både begränsa yttrandefrihet och offentlighetsprincipen. Arbetsrätten är ju redan inskränkt.

För en frisk och normal medborgare är det med all sannolikhet viktigare att kunna leva i en demokrati med de medborgerliga och mänskliga rättigheterna intakta än att avstå från vissa materiella värden. Inte ens det västerländska rättssystemet som vi stoltserat över har undgått att beskäras sedan vi gick med i EU.

Nyström påstår att det inte är eurons fel att unionen krisar. Givetvis har inte det att göra med hur vi benämner den europeiska valutan. Men i motsats till Sverige och de stater som inte anslutit sig till euron kan vi spela med vår valuta och därigenom bibehålla konkurrenskraft etc. Detta kan inte eurostaterna. Dessa har också en gemensam ränta som förvärrat situationen.

Nyström har dock synnerligen rätt i sin förklaring hur anslutningen till euron skulle gått till. Men sannolikt hade vi då i dag inte haft någon euro. Inte ens Tyskland skulle ha klarat de regler som krävs.

Men även om det funnits stater som klarat nålsögat skulle sannolikt den gemensamma räntan stjälpt projektet såvida det inte enbart bestått av jämbördiga ekonomiska stater i motsats till hur heterogena de är i dag.

Även om dialogen mellan mig och Nyström kan bli lång skulle jag önska att han går i svaromål för hur långt han kan gå i avyttrande eller inskränkning i de immateriella värdena till förmån för globalisering och överlämnande av mer makt till EU.

Jag tror att en sådan fortsättning kan vara fruktbärande för läsarnas engagemang i de här frågorna.

Olle Ljungbeck
Gävle

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons