Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gävle är inte glesbefolkat

Med fler Gävlebor skulle trycket på kommunens naturresurser öka, skriver Andreas Larsson i en replik på Lars Biörcks debattartikel i GD 23/9.

Annons

”Omställning Sverige” är en folkrörelse, de aktiva har liknande grundvärderingar men även möjlighet att uttrycka sina egna åsikter utan att det ska representera hela rörelsen. Min debattartikel i GD i somras representerar mina egna åsikter och slutsatser men som även delas av flera inom rörelsen.

Artikeln grundar sig på tre perspektiv – ett juridiskt, ett kortsiktigt och ett långsiktigt. Det som bidrog till att jag skrev den var artikeln ”Bör kommuner eftersträva befolkningstillväxt?” av forskaren Jonas Fjertorp, publicerad i tidskriften Ekonomisk debatt tidigare i år – jag rekommenderar att Lars Biörck och alla andra läser den.

Det är fel att använda andra kommuner som måttstock när de begår samma misstag som vår egen.

Syftet med befolkningstillväxt är främst att uppnå ekonomisk tillväxt men det bidrar till ökad exploatering av naturresurser, exempelvis ökad markanvändning för bostäder, infrastruktur och konsumtion.

En hållbar utveckling bygger på att man inte ökar nyttjandet av naturresurserna och därför bidrar befolkningstillväxt till en ohållbar utveckling. Mängden naturkapital per invånare minskar vilket långsiktigt blir ett allt viktigare mått för samhället när vi framöver behöver försörja oss allt mer på lokala naturresurser. Befolkningstillväxt blir därmed en av de sämsta vägarna till att uppnå ekonomisk tillväxt.

En hållbar kommun behöver i stället räkna ut vilken befolkningsmängd som är optimal och sedan försöka hålla sig där.

Ur ett ekologiskt perspektiv är Gävle kommun inte glesbefolkad, snarare tvärtom – jag förslår att Biörck läser rapporten från Boverket och Naturvårdsverket som jag hänvisade till i min förra debattartikel.

Inom hållbar utveckling talar man om resiliens – förmågan att motstå störningar.

Vårt samhälle är sårbart, samtidigt ser vi flera annalkande kriser som ser ut att drabba oss under detta sekel – de första sannolikt redan inom ett par decennier. För att klara kriser behöver det finnas möjlighet till självförsörjning, till exempel i form av lokal matproduktion – redan i dag har detta blivit viktigt i det krisdrabbade Grekland.

Gävle kommun har i dag cirka 5 000 hektar åkermark vilket på 96 000 invånare blir 520 kvadratmeter per invånare. Att försörja en svensk med blandkost kräver cirka 2 300 kvm. Räknar man in dagens köttkonsumtion, dåliga skördar och urlakning av näringsämnen krävs en betydligt större yta. Sverige importerar idag ungefär hälften av den mat vi konsumerar därför kan vi inte lita på att andra delar av landet kan försörja oss under kriser.

De öde skogsmarkerna är inte öde, till skillnad mot städerna myllrar de av olika arter även om många är hotade av dagens skogsbruk.

Skogen ger möjlighet till naturupplevelser, jakt, bär- och svampplockning; förser oss med virke för hus, möbler och papper; biomassa för värme, el och drivmedel.

Långsiktigt blir skogen en allt viktigare resurs, befolkningstillväxt minskar andelen skog per invånare på två olika sätt, dels för att vi blir fler i kommunen men även genom skövling för bebyggelse, infrastruktur och långsiktigt kanske även jordbruksmark – allt detta ökar trycket på skogens hotade arter och minskar den biologiska mångfalden. 

I stället för ett dåligt och ohållbart mål som befolkningstillväxt behöver vi satsa på kvalitativa mål; skapa ett forum för innovation och utveckling där vi kan ta fram hållbara affärsidéer och samhällslösningar; hjälpa föräldrar att ge sina barn en trygg och livsförberedande uppväxt; arbeta för en jämn och stabil befolkningspyramid som minskar kostnader och problem vid generationsväxlingar; vägleda invånarna till att genom inre värderingar uppnå högre välmående trots en lägre men mer hållbar konsumtion; utbilda kommunens politiker, tjänstemän och företagare om vad hållbar utveckling faktiskt innebär; förstå att en hållbar utveckling krävs för våra barns framtid; prioritera målen livskvalité och utveckling i stället för tillväxt som bara är ett medel för att uppnå dessa mål.

Vi i Gävle kommun har stora möjligheter men vi tar inte vara på dem.

Andreas Larsson

Aktiv i Omställning Gästrikland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons