Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gävle bör studera Solna

WEBBDEBATT Att som nyanländ skapa sig sin egen försörjning i det svenska samhället är förmodligen den mest effektiva integrationsåtgärden.

Annons

Alliansregeringen har genomfört förändringar och förbättringar sedan 2006 för att åstadkomma det och i Gävleborg är det 8000 utrikesfödda som bidrar till att utveckla vårt län och Sverige genom att gå till jobbet varje vecka och det är stort antal utrikesfödda som driver företag och skapar jobb i länet. Det kan aldrig vara bra för ett litet land som Sverige att stänga våra gränser till nya impulser och nya företagsamma människor.
Det skiljer mycket mellan Sveriges olika kommuner i hur väl man lyckas med att få utrikesfödda i arbete eller företagande. I Solna har man en mycket stor andel utrikesfödda, men genom ett aktivt arbete med varje person på individuell basis har man lyckats mycket väl med att integrera de utrikesfödda till arbete och genom det också en integrering i det svenska samhället.
Här finns det uppenbarligen mycket att lära för Sveriges andra kommuner. Genom att föra över arbetssätt och erfarenheter från de kommuner som har lyckats väl till de kommuner som har en stor utmaning framför sig skulle integrationen i Sverige som en helhet förbättras till gagn för både samhället men mest för den enskilde.
Det handlar om att se varje persons unika kompetens, men det handlar också om att ställa tydliga krav på närvaro och aktivitet hos den som kommer till Sverige. Det borde vara en självklarhet att alla personer som är nyanlända till Sverige deltar i aktiviteter för att lära sig språket och vårt samhällssystem. Det var en av de viktigaste slutsatserna som kom fram vid rundabordssamtalet med utrikesfödda framgångsrika företagare i Gävle tidigare i år. Då måste också kommunerna tillhandahålla den insatsen i tillräcklig omfattning och med tillräckligt kvalitet.
Arbetsförmedlingen har ansvar för att den som är utrikesfödd kommer i arbete eller utbildning, men även här finns stora skillnader i hur man lyckats med sitt uppdrag. Att höja lägstanivån är nödvändigt, liksom att förbättra samarbetet med de olika aktörer som finns för att få utrikesfödda i arbete eller företagande.
Sveriges kommuner bör stimuleras att lära av varandra så att alla blir lika framgångsrika som exempelvis Solna. Det finns också ett samband mellan ett gott företagsklimat och andelen utrikesfödda i arbete så generella förbättringar av företagsklimatet gör också att fler får arbete såväl utrikesfödda som den som är född i Sverige.
Det vore därför önskvärt med en översyn från regeringen på hur integrationen kan förbättras genom att ta vara på de erfarenheter som finns hos de mest framgångsrika kommunerna. Det kan ske på olika sätt, men ett sätt vore att införa en integrationsbonus till de kommuner som är mest framgångsrika men även genom att ställa tydliga krav på kommunerna att vara aktiva i att hjälpa utrikesfödda till jobb och utbildning i samarbete med Arbetsförmedlingen.
Lars Beckman
Riksdagsledamot Gävleborg (m)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons