Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gavlegårdarna ska drivas affärsmässigt

Annons

Konstlat låga hyror leder till eftersatt underhåll, skriver Mats Gustafsson

I en debattartikel i GD onsdag 21/9 går Tord Wallén, hyresgäst på Nya Regleringen, till våldsamt angrepp på varje tänkbar hyreshöjning för Gavlegårdarnas hyresgäster. Han ger exempel på många typer av hushåll som han påstår inte har råd med någon hyreshöjning. Det kan säkert vara sant i något fall och det är bra med Tord Walléns sociala engagemang.

Problemet är att han skjuter på pianisten när det i själva verket är pianot som är ostämt. Enskilda hushåll med dålig betalningsförmåga är ett politiskt problem och något som Gavlegårdarna varken kan eller får ta hänsyn till. Ny lagstiftning från årsskiftet till och med skärper rollen för allmännyttiga bostadsbolag – de måste drivas affärsmässigt.

Gavlegårdarna måste därför få ut hyror som både klarar av ett kontinuerligt underhåll av fastigheterna och dessutom ger en avkastning. Noll i hyresökning, som Tord Wallén kräver, skulle urholka bostadsföretagen förmåga att finansiera underhåll, och därmed förvärra de problem som Tord Wallén säger sig vilja lösa.

Med den nya mer rättvisa lagstiftningen går allmännyttan från att drivas enligt självkostnadsprincipen till att agera enligt affärsmässiga principer. Då krävs det att hyror sätts på en nivå som inte urholkar Gavlegårdarnas och andra kommunala bostadsbolags ekonomi.

Wallén frågar sig varför hyresgästerna ska ta ansvar för dåligt underhållna hyresfastigheter. Motfrågan måste bli om det är rättvist att andra hushåll ska vara med och betala för underhåll av fastigheter de själva inte bor i? Självklart inte, och dessutom strider det mot EU:s statsstödsregler.

Det ofta eftersatta underhållet i miljonprogramsområden beror på att hyrorna genom åren pressats ner på konstlat låga nivåer. Där har Hyresgästföreningen ett delansvar. När hyresintäkterna blivit för låga har det helt enkelt inte räckt till för underhåll.

Nu börjar problemen visa sig på många håll i landet. Detta måste hanteras av de kommunala bostadsbolagen själva. Allt annat vore inte bara orättvist utan också olagligt. Betydande hyreshöjningar är förmodligen en förutsättning för att kommunägda bostadsbolag som Gavlegårdarna ska kunna leva upp till den nya lagstiftningens principer.

Att höja skatten för alla för att skänka pengarna till ett särskilt bostadsbolag och deras hyresgäster, som Tord Wallén föreslår, vore också ett solklart brott mot EU:s statsstödsregler. Den nya lagstiftningen är mycket tydlig: Gavlegårdarna ska styras som vilket privat bostadsföretag som helst när det gäller alla ekonomiska aspekter. Det allmännyttiga uppdraget ska rymmas inom affärsmässiga principer. Gävle kommun får inte ge Gavlegårdarna någon särställning jämfört med privata bostadsbolag.

Det är inte heller tillåtet att använda allmännyttan som ett hyresregleringsverktyg som Wallén föreslår. Även det skulle strida mot den lagstiftning som antogs av en bred majoritet i riksdagen.

Vem som bär skulden för att det finns hushåll med dålig ekonomi och hur man kan stödja dessa hushåll är en fråga som måste avgöras i de politiska församlingarna. Gavlegårdarna varken kan eller får ta hänsyn till enskilda hushålls betalningsförmåga, lika lite som någon kan kräva att ICA ska ta ansvar för att en del kunder inte har råd med vissa matvaror. Skjut som sagt var inte på pianisten, för de är politiken som har ansvar för att pianot är rätt stämt.

Mats Gustafsson

Fastighetsägarna Mellansverige

Gävle

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons