Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gävles skolor får mer pengar till specialpedagoger

Omorganisationen av elevhälsan ger mer resurser för särskilt stöd, skriver Frank Stoor och Anne Jäder, Barn- och ungdomsförvaltningen i Gävle.

Annons

I en debattartikel i GD 4/1 befarar tre socionomer inom socialtjänsten att vår omorganisation av elevhälsan ska leda till minskat särskilt stöd för barn och elever som behöver det.

Det är precis tvärtom. Omorganisationen ger mer resurser och större befogenheter till förskolechefer och rektorer som ska fatta beslut om särskilt stöd.

Enligt skollagen beslutar förskolechef om särskilt stöd i förskolan. I grundskolan är rektor skyldig att utreda behov av och besluta om elevers särskilda stöd. Principen för organisation av arbetet med elevhälsa bör därför vara att generella behov av särskilt stöd som är dagligt återkommande i verksamheterna organiseras nära de barn eller de elever som har behovet och att förskolechef och rektor har mandat att besluta över stödet.

Elevhälsan organiseras därför om från och med 1 januari 2013. Till förskolor och skolor ges resurser för att bland annat anställa specialpedagoger.

Centralt i kommunen inrättas en resursenhet för hälsa och utveckling där specialistkompetens av olika slag samlas. Den nya resursenheten organiserar gemensamma stöd- och utvecklingsresurser för alla förskolor och alla kommunala grundskolor och särskolor.

Den nya resursenheten för utveckling och hälsa erbjuder kvalificerat stöd för utredning, analys, utbildning och handledning. I resursenheten finns medicinsk kompetens liksom specialistkompetens omkring neuropsykiatriska störningar, trauman, utvecklingsstörning, funktionshinder, grava språkstörningar, psykosocial problematik, nyanlända barn och informations- och kommunikationsteknik.

Dessutom kommer det gemensamma arbetet med utveckling av verksamhetens innehåll i förskola, fritidshem, grundskola och grundsärskola att knytas till resursenheten.

För att förskolor och skolor ska kunna inrätta tjänster med inriktning mot särskilt stöd kommer 10 miljoner kronor att fördelas till grundskolan och knappt 4 miljoner kronor till förskolan under 2013. Dessutom har resurserna för elevhälsa utökats under 2012 med ytterligare 3 mkr genom ett riktat statsbidrag tillsammans med kommunala medel.  Sammanlagt utökas resurserna för elevhälsa med 7 mkr i jämförelse med verksamhetsåret 2011.

Frank Stoor

Förvaltningschef Barn & Ungdom

Anne Jäder

Chef Resursenheten för

utveckling och hälsa

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons