Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

I dag deklarerar vi lägre skatt

För en Gävlefamilj där en är industriarbetare och en är vårdbiträde skulle skatten ha varit ungefär 40 000 kronor högre utan jobbskatteavdraget, skriver Hans Lindberg och Lars Beckman, M

Annons

I dag den 2 maj, sista dagen att lämna in sin inkomstdeklaration till Skatteverket, har vi moderater ett seminarium för att belysa betydelsen av jobbskatteavdraget för jobben här i Gävle och i Sverige i stort. Det är viktigt att lyfta fram de samlade positiva effekterna som jobbskatteavdraget har haft i hela Gävleborg. Det märks i plånboken och det märks för det lokala näringslivet men framför allt märks det hur jobben nu blir fler och utanförskapet pressas tillbaka.

Genom de fyra steg vi hittills har tagit i jobbskatteavdraget har ett vårdbiträde fått ungefär 1500 kronor mer i plånboken varje månad. Motsvarande siffra för en gymnasielärare eller läkare är 1700 kronor. Det har blivit mer lönsamt att arbeta och fler har sökt sig till arbetsmarknaden.

Jobbskatteavdraget gör inte bara att det blir lönsammare att arbeta, de fyra stegen vi hittills har tagit har också inneburit att tiotusentals personer har kunnat lämna utanförskap och gå till egen försörjning. Finanspolitiska rådet, Riksrevisionen, Konjunkturinstitutet och andra kvalificerade bedömare kommer samfällt till slutsatsen att jobbskatteavdraget bidrar till att skapa många nya arbetstillfällen.

Finansdepartementets beräkningar visar att de steg som hittills tagit i jobbskatteavdraget på sikt kan ge 120 000 fler personer arbete.

Att ha ett eget arbete är givetvis förknippat med många positiva saker förutom lönen, såsom arbetsgemenskap och vetskapen om att vara behövd och efterfrågad. Därför är det självklart för oss att politikens mål måste vara full sysselsättning. Alla som vill och kan jobba ska också ha ett jobb att gå till.

Jobbskatteavdraget har tillsammans med andra reformer gjort att fler nu anställer. För första gången på flera årtionden stiger nu antalet sysselsatta i privat sektor i Sverige. För att klara våra höga välfärdsambitioner i den hårda globala konkurrensen är det precis den utvecklingen som måste få fortsätta och växa sig starkare.

Efter den ekonomiska krisen vänder nu utvecklingen i Gävle och vi ser att arbetslösheten faller. Efter tidigare lågkonjunkturer och kriser har Sverige släpat efter andra länder när det kommer till sysselsättningen, dels har jobbtillväxten kommit senare, dels har den inte varit lika stor.

Den här gången vände det snabbare i Sverige och vi har en stark sysselsättningstillväxt. I detta spelar jobbskatteavdraget en avgörande roll, då det gjort det lönsammare att jobba och bidragit till att öka svenska företags konkurrenskraft.

Full sysselsättning är fortsatt målet för politiken. För att nå dit måste vi fortsätta att öka drivkrafterna för att arbeta. Fler steg i jobbskatteavdraget gör det inte bara lönsammare att arbeta, det stärker också rättvisan och sammanhållningen i samhället. Att jobben blir fler och att arbete lönar sig bättre förhindrar att klyftor växer fram och orättvisor biter sig fast. De fyra första stegen i jobbskatteavdraget ger långsiktigt de tio procent som tjänar minst tre gånger så stora förbättringar i ekonomisk standard jämfört med de tio procent som tjänar mest.

Så här i deklarationstider tittar säkert många efter hur mycket skatt de betalar. För en Gävlefamilj där en är industriarbetare och en är vårdbiträde skulle skatten ha varit ungefär 40 000 kronor högre utan jobbskatteavdraget. Men vid sidan av själva plånboksfrågan är det viktigt att veta vad jobbskatteavdraget gör för jobben och sammanhållningen totalt sett.

Hans Lindberg

Statssekretare

Finansdepartementet

Lars Beckman

Riksdagsledamot, M

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons