Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kuratorerna behövs

Annons

Psykosocial behandling kräver tid men i ett vinststyrt företag så passar en sådan behandling inte in, skriver företrädare för Akademikerförbundet SSR

Vårdföretaget Carema säger upp sina kuratorer. De säger att de istället skall anlita privata konsulter. Vi befarar att det får stora konsekvenser för vårdkvalitén.

Vilka konsulter skall Carema anlita? Carema har skrivit på avtal med Landstinget att psykosocial behandling skall ske av socionom (kurator), legitimerad sjuksköterska eller legitimerad psykolog.

Under 2009 genomfördes vårdvalsreformen i Landstinget Gävleborg på grund av beslut i riksdagen.

Reformen innebar i Gävleborgs landsting att den samlade organisation för psykosocial hälsa, där kuratorerna ingick som en av yrkesgrupperna, upphävdes. Istället lades ansvaret för de psykosociala insatserna på varje enskild hälsocentral. Sedan vårdvalsreformen har vi sett en minskning av psykosocial personal på Hälsocentralerna.

Forskningen har visat att ca 30 procent av patienter som söker vård på Hälsocentraler behöver psykosocial behandling vid exempelvis krisreaktioner, depressioner, ångest, stressrelaterade sjukdomar och psykosomatiska sjukdomar. Hälsocentralen skall stödja patienten i att tillvarata den egna förmågan att förbättra sin livssituation och uppnå förbättrad hälsa. Forskning visar ett klart samband mellan social situation och sjukdomstillstånd. Invånare i Gävleborgs län har ett stort behov av psykosocial kompetens när de möter vården med tanke på att Gävleborg har den högsta arbetslösheten i landet samt även ett högt ohälsotal.

Kuratorn är vårdens psykosociala expert och kan med sin specifika kompetens bidra till att förkorta lidande och förebygga kostsamma sjukdomsperioder. Detta kräver oftast samverkan med läkare och sjukgymnast samt med externa samhällsinstanser såsom Arbetsförmedling, Försäkringskassa samt Socialtjänst. Hur skall Caremas konsulter kunna tillgodose patienternas behov av ett nära samarbete mellan vårdgivare? Idag kan dessutom patienterna vända sig direkt till psykosocial personal, utan remiss från läkare. Det blir omöjligt med externa konsulter. Vem på Hälsocentralen kan bedöma vilken sorts konsult just den aktuella patienten behöver?

Forskning visar att det mest verksamma i psykosocial behandling är patientens förtroende för behandlaren. För att bygga detta krävs tid. I ett vinststyrt företag så passar en sådan behandling inte in. Det kostar förmodligen för mycket pengar.

Idag genomsyras även den offentligen vården av ett kortsiktigt ekonomiskt synsätt som inte gynnar patienten i längden.

Var är ni politiker? Varför försvarar ni inte medborgarnas behov? För att upprätthålla ett mänskligt samhälle måste vi ta hand om våra sjuka och svaga och det måste få kosta! Sådan verksamhet är inte förenlig med privata vinstintressen!

Berit Nilsson

Kurator, ordförande Arbetsplatsförening Gästrikland

Kari Littmarck Sahlin

Kurator, ledamot Arbetsplatsförening Gästrikland

Carina Hallberg

Kurator, medlem i Akademikerförbundet SSR

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons