Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Landstingets S-ledning nonchalerar sina medarbetare

Annons

Vid flera tillfällen har vi påtalat läkarflykten och de höga hyrläkarkostnaderna, skriver oppositionen i Landstinget Gävleborg

Landstinget Gävleborg har i dag landets högsta kostnader för hyrläkare. Detta är en naturlig effekt av att många läkare flyr landstinget. Man behöver inte vara en Einstein för att inse att detta leder till bristande kontinuitet och sämre tillgänglighet som i första hand drabbar patienterna i vårt län.

Som lök på laxen dränerar det sjukvårdens resurser och hindrar oss att satsa på andra viktiga områden. Inte att undra på att det saknas pengar för att ge sjuksköterskorna en lön som motsvarar deras nyckelroller och kompetens.

När vi varit ute och träffat landstingets medarbetare har vi alltför ofta fått berättat för oss om bristande lyhördhet från ledningen och hur svårt det är att påverka sin arbetssituation.

Samverkan Gävleborg har nu kartlagt den rådande personalsituationen i landstinget. Vi har kontaktat över 200 läkare som slutat de senaste två åren. Vi har tagit reda på orsakerna till att de slutat och vad som fordras för att de ska återkomma till landstinget Gävleborg. Resultatet har nu sammanställts och presenterats för media.

Inte helt oväntat har en klar majoritet av de tillfrågade läkarna angett landstingets personalpolitik och arbetsförhållanden som de främsta skälen till att de valt att sluta. Mer än varannan har dessutom uppgett att de inte kan tänka sig rekommendera landstinget Gävleborg som arbetsgivare till andra.

Vid flera tillfällen har vi i landstingsfullmäktige och på landstingsstyrelsen påtalat läkarflykten och de höga hyrläkarkostnaderna. I stället för att ta varningssignalerna på allvar har majoriteten hitintills valt att gå i försvarsställning.

För att landstinget ska bli en attraktiv arbetsgivare måste landstingsledningen agera. Deras uppgift är att omedelbart ta itu med att utveckla personalpolitiken för att skapa en situation där personalen känner sig mer uppskattad än ifrågasatt. Frågan är nu om personallandstingsrådet Eva Tjernström är beredd att lyssna och ta till sig kritiken om läkarnas rådande arbetssituation? Vi tvivlar starkt på detta!

För att förbättra personalpolitiken och skapa ett klimat där medarbetarna stannar, föreslår vi i Samverkan Gävleborg sju konkreta åtgärder, som vi är övertygade ska göra landstinget till en mycket attraktivare arbetsgivare än i dag. För oss är det självklart att personalen är vår största tillgång. Den kunskap och insikt som personalen har måste i högre utsträckning tillvaratas om sjukvården ska utvecklas i länet.

Patrik Stenvard, M

Agneta Wagner, M

Carina Östansjö, FP

Stig Zettlin, SVP

Ingemar Kalén, KD

Samverkan Gävleborg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons