Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lärare ska vara lärare

Lärares arbetsdag går i dag åt till så mycket annat än att förbereda och utveckla undervisningen och ge varje elev just den tid hon behöver, skriver Miljöpartiet i Gävle.

Annons

Lärare upplever allt mer stress, men det är inte eleverna som stressar. I stället är det lärares administrativa börda som växt.

Statens uppgift kan och ska inte vara att kontrollera och detaljstyra lärarnas arbete.

Lärare ska i dag detaljerat dokumentera hela sitt yrkesutövande. De administrativa pålagorna har fått proportioner som är till skada både för elever och lärare.

Lärare behöver inte fler undervisningstimmar, men mer tid för den undervisning man redan har. Med mindre administrativ börda kan vi uppvärdera lärarnas förberedelser, den individuella uppföljningen, möjligheten att sitta ned och ta ett extra samtal med den elev som behöver det.

Målet ska vara att varje elev i svensk skola upplever att han eller hon fått den tid de behöver med sin lärare som behövs för att nå målen. Det tar tid. Att se varje elev tar tid. Men det måste få göra det. Lärare ska vara lärare.

– Minska

dokumentationskraven.

All dokumentation i skolan ska syfta till att stärka och stödja eleven i sitt lärande. Lärare vittnar om att krav ställs, inte bara på att dokumentation ska finnas, utan också hur den ska skrivas. Men en skola som litar till sina lärare, litar också till att lärare klarar av att dokumentera en elevs utveckling på ett pedagogiskt ändamålsenligt sätt, utan att detaljstyra hur det ska göras.

Miljöpartiet vill därför renodla kraven på dokumentation i skollagen, samordna myndigheternas uppföljningar och att inga nya krav ska ställas på skolorna utan att det tydligt anges hur mycket tid de ska få ta i anspråk. I kommunen bör det göras en översyn av vilka lokala administrativa arbetsuppgifter som ska rensas från skolan.

1. Återställ

specialkompetenser.

Alliansen genomför 2014 en kraftig nedskärning på skolan, en minskning av kommunanslaget på över 1,3 miljarder. Utbildningsministern hävdar att detta kan göras utan att lärare och elever drabbas, genom att skolan effektiviseras. Men alla som var med under 1990-talets krisår vet vad det betyder i praktiken. Skolan behöver en mångfald av pedagoger och kompetenser.

Miljöpartiet gör en tydlig politisk prioritering: I det gröna budgetförslaget är den största framtidsinvesteringen, jämte klimatansvar, nya resurser till skolan. Vi vill skyndsamt se en plan för att bygga upp och återställa de kompetenser som skurits bort från svensk skola.

2. Ge lärare befogenhet att besluta om stöd.

Om en lärare ser att en elev halkar efter så ska den eleven få stöd. Men idag medför denna typ av insatser ofta ett omfattande administrativt arbete som tar lång tid. Så behöver det inte vara. Lärarfacken har länge krävt en ordinationsrätt för lärare. Det minskar oron över att inte få med sig alla elever i undervisningen och tiden det tar att utreda och skriva åtgärdsprogram. Samtidigt blir stödet mer effektivt, både för eleven och samhällsekonomiskt.

3. Miljöpartiet vill införa rätt för lärare att ordinera extra stöd till den elev som behöver det.

Den elev som får tid med en kunnig lärare får förutsättningar att klara skolans mål. Den som inte får det riskerar att inte nå målen. Skolan börjar och slutar därför i lärarens möte med eleven, och politikens uppgift är att ge lärare tid och resurser för att klara mötet. Då kan varje barn få en ärlig chans i skolan.

Peter Hansson

Tomas Fransson

Andreas Obenius

Miljöpartiet Gävle

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons