Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

LOV i Gävle är inte stora stygga vargen

Annons

Miljöpartiets hållning är att mångfald är bra, skriver Inger Schörling mfl, MP, Gävle

Ing-Marie Hansson har i GD den 1 juni ställt ett antal frågor till bland annat Miljöpartiet angående Lag om valfrihet i hemtjänsten i Gävle, inför kommunfullmäktiges beslut i juni.

Riksdagen fattade den 20 november 2008 beslut om en ny lag, Lag om valfrihetssystem (LOV). Lagen trädde i kraft den 1 januari 2009. Syftet med lagstiftningen är att underlätta för kommuner och landsting att ge den enskilde möjlighet att välja utförare inom äldreomsorgen, inom stödverksamhet för personer med funktionsnedsättning samt inom hälso- och sjukvården.

I dag har 68 kommuner LOV i drift, 85 kommuner har tagit beslut att de kommer att införa LOV och 35 har inte ännu inte tagit ställning. 24 har tagit beslut att inte införa LOV. Det är än så länge frivilligt för kommuner att införa valfrihetssystem men obligatoriskt för landstingen inom primärvården.

För Gävle kommuns del handlar det endast om att införa ett valfrihetssystem inom hemtjänst i ordinärt boende under en försöksperiod om fyra år och med en uppföljning efter två år.

Miljöpartiets hållning är att mångfald i sig är bra, det främjar kvalitet och bidrar till att offentligt finansierad verksamhet bättre möter människor olika behov. Vi vill därför se en blandning av driftsformer, offentligt, privat eller i föreningsform. Vi vill också främja en blandning av pedagogik och arbetsformer. Vinst får inte vara drivkraften för mångfald inom offentlig finansierad verksamhet. Kvalitetskraven måste alltid ställas så högt så att vinsterna blir skäliga.

Miljöpartiet driver att offentlig sektor ska ställa krav på öppenhet genom att kräva en öppen ekonomisk redovisning samt meddelarfrihet för anställda i verksamhet som finansieras med offentliga medel,

Ing-Marie Hansson frågar hur det blir med rätten till heltidstjänst i entreprenadföretagen. Denna och andra frågor som rör arbetsmiljön kommer att omfattas av uppföljningen. Men skulle vara så att personal som vill arbeta heltid inte får möjlighet är det i så fall en konkurrensfördel för Gävle kommun som erbjuder anställda heltid.

Tanken med LOV är att kommunen eller landstinget ställer upp ett antal krav och kriterier, och de företag som svarar upp till dessa blir godkända som leverantörer

Såväl privata företag som ideella organisationer kan ansöka om att bli godkända som leverantörer. Vi ser möjlighet för små företag, personalgrupper, kooperativ eller föreningar att etablera sig.

Lagen bygger på att det inte är någon priskonkurrens mellan leverantörerna. Den enskilde ges i stället möjlighet att välja den leverantör som hon eller han tycker har den bästa kvaliteten på tjänsten. Kommunen eller landstinget ansvarar för information om samtliga leverantörer som man kan välja emellan. Den enskilde har rätt att byta leverantör av tjänsten om hon eller han så önskar

LOV i Gävle är inte stora stygga vargen – så var inte så rädd, se möjligheten i att kunden får välja, och kom ihåg att kommunen även fortsättningsvis ansvarar för och ställer kvalitetskraven på utföraren.

Per Almberg

Kiki Larsson

Roger Persson

Inger Schörling

Miljöpartiet de gröna i Gävle

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons