Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mini, maxi eller lagom?

Inom demensvården i Sandviken är det för lite personal för att hinna med att alltid ge en optimal omsorg, skriver Aino Blom

Annons

Socialstyrelsen meddelar att man ska ta fram bindande riktlinjer för kommunernas bemanning av demensvården. Man ställer dock inga krav på exakt antal personer utan litar på att man inom demensvården ska bestämma vad som är tillräckligt.

Men vem bestämmer det? I demensvården är ofta den ena dagen eller natten inte lik den andra. Det dyker upp oförutsedda händelser ideligen och då måste det finnas personal, som kan ta hand om det med detsamma.

I Piteå tyckte både politiker och tjänstemän att bemanningen på Öjagården var tillräcklig. Där lämnades de demenssjuka ensamma och inlåsta nattetid.

För att verkligen förbättra villkoren för de demenssjuka måsta man nu säga stopp för tyckande och formulera ett minimikrav. Färre än så här får det inte vara! Inom demensförbundet anser man att det behövs minst tre personal på åtta demenssjuka dagtid och minst en personal på åtta demenssjuka nattetid.

Om det finns fler avdelningar för demenssjuka på samma boende bör det förutom en personal per avdelning också finnas en nattetid, som kan ambulera mellan de olika avdelningarna vid behov.

Om Socialstyrelsen inte vågar sätta ner foten och ge klara direktiv om minibemanning, kommer eländet med för lite personal att fortsätta. Många anhöriga är oroliga för att deras far, mor, make eller maka inte får den vård och omsorg de faktiskt har rätt till.

Professor Mats Thorslund Stockholm har i sin studie av demensvården visat, att det behövs 10-20 procent mer personal inom demensvården. Trots detta vägrar Socialstyrelsen envist att ta upp bemanningsfrågan och ge klara besked.

I Sandviken vet vi att inget demensboende är utan personal på natten, men det är för få för att alltid hinna med att ge en optimal omsorg.

God kvalitet hänger på många saker utöver antal även personalens kompetens, ledarskap och lokalernas anpassning. Vi förutsätter att all personal, som arbetar med demenssjuka har rätt kompetens inte minst enhetscheferna, som dagligen måste ha en dialog med sin personal på avdelningen.

Det finns en undersökning, som visar att i Sverige har endast 6 procent av personalen daglig kontakt med sin närmsta chef. I Finland är det 76 procent! Vad beror det på?

I stället för rapporter, utredningar och tomt prat är det dags att förbättra situationen för de demenssjuka. Vi får inte glömma att de under hela sin livstid efter ibland 12-13 års ålder har arbetat, betalat skatt och verkligen gjort sig förtjänta av en god omsorg när de behöver.

Aino Blom

Sandvikens Demensförening

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons