Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nedlåtande attityder om Klockgjutarparken

Annons

Stefan och Annelie Norling om planerna på att bygga i Klockgjutarparken

Eftersom översiktsplanen för Gävle stad inte är bindande utan endast vägledande, finns det fortfarande möjlighet att stoppa förslaget om att bygga två sexvåningshus i Klockgjutarparken vid Timmermansgatan och utreda bättre alternativ. Det finns andra möjligheter att förtäta staden än att bebygga befintliga parker.

Den prognostiserade ökningen av medborgarantalet borde i stället leda till beslut om att bevara alla befintliga grönområden, då vi blir fler som ska nyttja dem.

Parker är mycket viktiga för medborgarnas trivsel och flera vetenskapliga studier visar att träd bidrar till vår fysiska och psykiska hälsa. Förslaget till detaljplan innebär att 13 stora gamla parkträd fälls.

Vid omvandlingen av stadsdelen Söder, den så kallade Södersaneringen, fanns en ambition att spara grönytor insprängda bland den nya bebyggelsen. Den ansågs viktig att den storskaliga bebyggelsen bröts av med parkstråk och att de boende skulle ha tillgång till grönytor.

När kommunen nyligen har planerat för bostadsbebyggelsen på Alderholmen/Gävle Strand insåg de värdet av grönområden i högexploaterade områden och planerade in Jungfruparken. Det är därför märkligt att de inte inser att människor har samma behov på Söder, och vill beröva medborgarna Klockgjutarparken. Närheten är mycket viktig då alla inte har möjlighet att förflytta sig längre sträckor. Då kan den närliggande parken vara den enda möjligheten.

Vissa kommunpolitiker försöker förminska de kritiska synpunkter som inkommit genom att beskriva dem som ett förväntat fenomen – NIMBY (Not In My Back Yard). Begreppet kan förklaras som att det mesta går bra så länge det inte rör sig om förändringar som påverkar min egen närmiljö – inte på min bakgård. Attityden är nedlåtande – att vi medborgare inte förmår se längre än till vårt eget medan politiken däremot förmår att se till hela stadens och kommunens behov. Närboendes protester mot att bygga två sexvåningshus i en park kan då avfärdas med detta fenomen. Vi är inte upprörda för att vi är närboende. Det är principen, att bygga i en park, som är upprörande. Vi tänker på hela Gävle stad i ett längre perspektiv, på det ansvar vi har för vad vi lämnar till framtida generationer och på värden som inte kan ersättas. Samhällsplanering måste vara långsiktig. Vi tror att de flesta i staden, oavsett i vilken stadsdel de bor, håller med om att det är vansinne att bygga höghus i de få centrala parker som finns.

Vi uppmanar alla medborgare som tycker att stadens parker är värda att bevara, att lämna in synpunkter till byggnads- och miljönämnden senast 29 augusti.

Stefan Norling

Annelie Norling

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons