Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nej till LOV i Gävle

Annons

Konkurrens höjer inte kvalitén inom hemtjänsten och ger inte heller bättre förhållanden för personalen, skriver Marita Engström, V

Äldreomsorgen är en sektor som drabbats av besparingar under de senaste tjugo åren. 70 procent av all omsorg som ges till äldre som bor hemma, utförs av anhöriga.

Välbeställda pensionärer som behöver hjälp, kan idag köpa privata tjänster och göra ROT-avdrag om man inte tycker biståndsbedömd hemtjänst är tillräckligt. Men för flertalet är det familj och släkt som får rycka in för att vardagen skall fungera. Dessa anhöriga är till 70 procent kvinnor. 60 000 kvinnor och 20 000 män har gått ner till deltid eller slutat förvärvsarbeta på grund av anhörigvård.

Det är alltså kvinnor som får betala priset, både genom att utföra oavlönat arbete och genom att tappa mark på arbetsmarknaden. Även inom de 30 procent av äldreomsorgen som utförs via kommunsektorn arbetar en stor andel kvinnor och i takt med att verksamhet överförs till privata utförare ökar andelen deltidstjänster.

Gävle kommun har sedan flera år fullt ut infört rätt till heltid. Det är en viktig reform för jämställdheten och för att alla ska kunna försörja sig på sitt arbete. Därför tycker jag det är olycklig att fler av dessa viktiga välfärdsjobb nu förs över till privata utförare som inte erbjuder heltidstjänster som grund.

Vid ett införande av valfrihetssystem i hemtjänsten har privata aktörer konkurrensfördel gentemot kommunens egen regi, dels genom att man kan utföra verksamheten effektivare på bekostnad av personalen, som får sämre anställningsvillkor. Men också genom att privata företag kan erbjuda tilläggstjänster, som kommunen inte får utföra.

Detta blir dessutom en sammanblandning av privata och offentliga medel på ett sätt som förstärker klasskillnaderna. De pensionärer som har råd väljer privat utförare, som dessutom städar oftare och följer med på utflykter som tilläggstjänst med RUT-avdrag. Den som har det knappare ekonomiskt för klara sig med sämre service, om man inte har en dotter som kan ställe upp med oavlönad tid.

Erfarenheter från andra kommuner där LOV redan införts, visar på försämringar i arbetsmiljön och ökad stress för personalen, både i den privata och i den offentliga regin. Naturligtvis innebär det sämre kvalitet för den äldre också. Uppenbarligen är det så att konkurrens i sig inte höjer kvalitén inom hemtjänsten och att fler arbetsgivare att välja på inte heller ger bättre förhållanden för personalen.

Äldreomsorgen är en mycket viktig del av välfärden. Det krävs en aktiv personalpolitik för att få en bra verksamhet.

Vänsterpartiet vill att anställda inom äldreomsorgen skall ha rätt till fasta jobb på heltid. Vi vill se en väl utbyggd offentlig äldreomsorg med hög kvalitet. På det sättet kan vi få stopp på kvinnors gratisarbete.

Marita Engström

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons