Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nog har vi råd med bro till Valls hage

Annons

Fullmäktige i både landstinget och Gävle kommun har bifallit mitt medborgarförslag om en gångbro över Gavleån, men några investeringspengar har ännu inte avsatts, skriver Nils-Inge Enlund

En gångbro över Gavleån och tillgänglighetsanpassning av Valls hage skulle inte bara gynna rörelsehindrade/rullstolsburna och synsvaga. Det skulle vara gynnsamt för alla – såväl personal som patienter/anhöriga och allmänhet med prioritet för gamla och hjärt-lungsjuka, som behöver trygg närhet till ambulans och sjukvård för att våga sig ut i skog och mark och där komma i åtnjutande av naturens läkande krafter.

Och en bro är inte bara förenad med utgifter/kostnader. Man måste även räkna med ekonomiska besparingar hos både landstinget och kommunen samt försäkringskassan till följd av minskat behov av sjukskrivning och läkemedel samt snabbare rehabilitering. Hur stora besparingarna blir beror på hur stort nyttjandet och därmed hälsovinsten blir.

Med mobilisering av handikapp- och pensionärsorganisationerna i kombination med en kvalitetssäkrad och bred samverkan kring rekreation och grön rehabilitering kan besparingarna bli betydande och få spridningseffekter till andra sjukhus, sjukhem och äldreboenden. En hälsokonsekvensbedömning och hälsoekonomisk kalkyl kan ge besked.

Det skulle förvåna om pay-off-tiden överstiger några få år. Betänk då att en bro skulle kunnat ha byggts för åtminstone 50 år sedan!

Med Valls hage – en attraktiv parkskog, ett arboretum – som en stödjande arena för komplementär naturbaserad vistelse och aktivitet inpå knuten kan Gävle sjukhus få ett uppsving som ett hälsofrämjande sjukhus av hög rang.

Fullmäktige i både landstinget och Gävle kommun har bifallit ett av undertecknad inlämnat medborgarförslag om en gemensam utredning av förutsättningarna så att en bro kan byggas.

Men några investeringspengar har ännu inte avsatts hos vare sig landstinget eller kommunen och några skrivningar om satsning på natur i vården/grön rehabilitering finns inte i det av landstinget nyss antagna politiska måldokumentet för 2011 – 2014 – Goda utsikter för ett livskraftigt Gävleborg.

Vad säger landstingets och kommunens folkhälsoråd samt pensionärs- och handkapp-/tillgänglighetsråd om Valls hage och brobygget? Är de med i samråds-, utrednings- och beslutsprocessen? Och visst finns det även tänkbara externa medfinansiärer! Har de blivit kontaktade?

Nils-Inge Enlund

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons