Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ob-tid på julaftonär inget man väljer

Landstingens HR-direktör Karin Rystedt ger en missvisande bild av lönerna, anser specialistsjuksköterskor på Gävle Sjukhus

Annons

På debattsidan i tisdagens GD 27/3 skriver Karin Rystedt, HR-direktör i Landstinget Gävleborg, att sjuksköterskorna i länet har rimliga löner.

Sjuksköterskor är en personalkategori som har prioriterats inom Landstinget Gävleborg i flera år och de har haft en löneutveckling som ligger högt jämfört med många andra yrkesgrupper inom Landstinget, skriver Rystedt.

Ingångslönen idag, för en nyutexaminerad sjuksköterska efter tre års högskolestudier, är 22 000 kronor. Medellönen för en sjuksköterska ligger på 26 243 kronor enligt faktarutan i en artikel i GD 21/3. I medellönen kan man inte utläsa hur många års erfarenhet som ligger bakom denna lön.

I samma faktaruta står det att mellan år 2005 och 2010 ökade lönen med 17 procent för sjuksköterskor, samma nivå som den genomsnittliga löneökningen för samtliga yrken. Men procent är direkt relaterat till den summa man utgår ifrån så om lönen redan är låg blir de reella siffrorna i löneökningen inte stor. Lönen för operation/anestesisjuksköterskor har dessutom bara ökat med 13 procent.

Specialistsjuksköterskor har efter grundutbildningen 1 – 1½ års högskolestudier. Med andra ord 4 – 4½ års högskoleutbildning. Landstinget Gävleborg har under flera år sagt att specialistsjuksköterskor ska prioriteras eftersom dessa är en stor bristvara i hela landet. Ingångslönen för operations/anestesisjuksköterska i Gävleborg är 24 500 kronor.

Lönespridningen mellan ny specialistsjuksköterska till den som har arbetat i cirka 40 år är 24 500 – 30 600 kronor (6 100 kronor).

Karin Rystedt nämner också att många sjuksköterskor arbetar kvällar, nätter och helger, vilket innebär att de utöver ovanstående grundlön också har ersättning för obekväm arbetstid. Det är anmärkningsvärt att hon refererar till ob-ersättningen. Alla har enligt gällande kollektivavtal rätt till ersättning när man arbetar på obekväm arbetstid.

Det är inte ett personligt önskemål att få jobba på julafton. Det gäller inte bara sjuksköterskor utan även handels, hotell och restaurang och fabriksanställda etc.

Ob-ersättning är ingen förmån utan en självklarhet!

Fakta angående Ob-ersättning:

Vardagkväll 19-22 21,60kr/timme

Vardagsnatt 22-06 42,10kr/timme

Veckoslut natt 22-07 56,40kr/timme

Lördag/söndag dagtid 54 kr/timme

Storhelg 134,40 kr/timme

Karin Rystedt generaliserar dessutom när hon skriver att sjuksköterskorna har en arbetstidsförkortning på natten. Detta gäller inte alla sjuksköterskor och på alla avdelningar, enbart de som ingår i nattavtalet. Vi har önskemål om att få ingå i nattavtalet.

Om vi i framtiden ska kunna locka ungdomar att söka sig till vården och den offentliga sektorn måste vi se till att det finns en rimlig löneutveckling inom sjuksköterskeyrket!

Specialistsjuksköterskorna

Centraloperation, Gävle Sjukhus

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons