Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ökad befolkning i Gävle hotar ett hållbart samhälle

Annons

Svar på Lars Biörcks artikel i GD 11/10: Min artikel handlade om betydligt mer än naturen, den handlade även om ett hållbart och resilient samhälle. Ur detta perspektiv blir det mer vetenskap än idealism. Ett samhälle som bryter mot hållbarhetsprinciperna skuldsätter framtiden, det är en logisk självklarhet. Vårt samhälle går helt emot dessa principer och det betyder att vi, våra barn eller framtida generationer får betala stora ekonomiska, sociala och ekologiska kostnader någon gång framöver. Ett samhälle som inte är resilient får mycket svårt att klara av dessa kostnader.

Det Lars Biörck förespråkar är inte annat än kortsiktig tillväxt på bekostnad av framtiden. Statistiken han hänvisar till är inte på något sätt ett bra mått på ett hållbart samhälle utan tvärtom en lista på kommuner som går i helt fel riktning. Stockholm som toppar listan, har i relation till Gävle: mer trängsel, högre bostadsbrist, högre brottslighet per invånare, få grönområden, knappt någon natur, obefintlig resiliens, obefintligt med naturresurser, högre segregation, mer buller, mer luftföroreningar och så vidare. Ekonomi är större men är långsiktigt inte annat än ett luftslott. Jag kan inte se hur detta är en önskvärd idealkommun. Biörck talar om livskvalité men inser inte att befolkningstillväxt leder till en försämrad sådan.

Detta konstaterades på 60-talet i USA, men president Nixon var tvungen att backa efter hot från den kristna högern som tyckte det var fel att begränsa befolkningstillväxten då det stred mot kristna värderingar. Långt innan dess insåg John Stuart Mill – en av liberalismens förfäder - att en konstant befolkningstillväxt gav sämre livskvalité.

Forskning visar också att vi i väst inte blivit lyckligare sedan 70-talet trots att våra ekonomier vuxit kraftigt - ytterligare ett belägg för att tillväxt inte längre skapar livskvalité när ekonomin nått en viss nivå utan då är det annan utveckling som krävs.

Ett bra företagsklimat är ett betydligt bättre mål än befolkningstillväxt. Samtidigt behöver näringslivet bygga på hållbarhet, därför jag vill ha ett forum för innovation, kreativitet och utveckling som i sin tur kan leda till hållbara affärsidéer. Biörck har dock fel när han säger att politiker inte kan påverka jobben och att de snarare bara skapar problem.

Givetvis kan politiker göra bra reformer, Gävles företagsklimat rankas lågt främst av en orsak: Brist på kompetent arbetskraft. Det beror på att regionen har lägst utbildning i hela landet – ett resultat av att länets kommuner länge satsat för lite på föräldrar, barn och skola.

Ofta handlar det inte ens om pengar utan om reformer och utbildning av lärare eller föräldrar. Det är dagens barn som är morgondagens aktiva medborgare, att ge dem de bästa förutsättningarna är därför oerhört viktigt för samhällsutvecklingen. När de själva får egna barn kan de i sin tur ge dessa ännu bättre förutsättningar. De senaste decennierna verkar utvecklingen snarare varit den motsatta. Och istället för att lägga resurser på att utbilda våra unga invånare eftersträvar kommunen att bygga attraktiva bostäder för att locka till sig högutbildade utifrån. En felsatsning som sannolikt är olaglig då det är varje kommuns uppgift att i första hand värna om de befintliga kommuninvånarna. Biörck har inte heller bemött de argument som finns i Jonars Fjertorps artikel och som jag tog upp tidigare. Där presenteras goda argument för att en kommun som eftersträvar befolkningstillväxt bryter mot Kommunallagen. Det framgår även att befolkningstillväxt kan leda till en mängd negativa konsekvenser för både kommun och kommuninvånare. Och man behöver inte vara raketforskare för att förstå att det är befolkningstillväxten som skapat bostadsbristen i Gävle vilket i sin tur bidrar till att grönområden bebyggs med bostäder.

Eftersträvar man befolkningstillväxt så bör man åtminstone göra en konsekvensanalys för alla berörda områden.
Hållbarhet måste gå före tillväxt annars skuldsätts vår och våra barns framtid.

Andreas Larsson
aktiv i Omställning Gästrikland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons