Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Östersjön är vår innergård

/
  • Åtta av nio länder kring Östersjön är medlemmar av EU och det krävs gemensamma ansträngningar för att tackla de problem som finns här.

EU är viktigt för stärkt Östersjösamarbete, skriver de folkpartistiska EU-parlamentarikerna Cecilia Wickström, Olle Schmidt och Marit Paulsen.

Annons

Samarbetet kring Östersjön faller sig naturligt för oss som lever i länder kring detta innanhav. Havet är det som genom historien förenat kungadömen, handelsflottor och, framförallt, människor i de olika länderna. Runt Östersjöns stränder finns fortfarande språkliga, kulturella och mänskliga spår av gamla tider, exempelvis de svenskar som fortfarande lever runt kusten och på öarna i Estland. Vår gemensamma historia är en bra utgångspunkt för hur vi ska tackla de problem som Östersjöområdet står inför i dag.

Listan på utmaningar i Östersjöregionen kan göras lång. Vårt svar på de flesta är enkelt: bara genom mer och bättre samarbete kan vi åstadkomma ett säkert, hållbart och livskraftigt Östersjöområde.

Vi vill se ett säkert Östersjöområde. Det innebär att allas fri- och rättigheter måste tryggas – både i lag och i praktiken. Människohandeln, vår tids slavhandel, är en lönsam del av den organiserade brottsligheten runt Östersjön. Varje år säljs omkring 400-600 flickor och kvinnor i Sverige i sexslavhandeln. Majoritet av dem kommer från Baltikum, Ryssland och Östeuropa. Det enda sättet att komma åt problemet är genom rättsligt samarbete för länderna kring Östersjön.

Vi vill bidra till ett hållbart östersjöområde. Även i framtiden ska vi kunna bruka jorden och havet för vår livsmedelsförsörjning. Östersjön är ett känsligt innanhav med bräckt vatten och för ett starkt och friskt fiskebestånd behöver vi hållbara, skonsamma fiske- och jordbruksmetoder. I dag har vi ett stort näringsläckage från både jord och avlopp, vilket sakta kväver Östersjön. Den näringen borde återföras till åkrarna där den så väl behövs, inte läcka ut med vattnet. Folkpartiet driver därför på för en utveckling mot ett verkligt kretslopp: ny teknik för att klara både åkerns näringsbehov och renandet av Östersjön.

Vi vill ha ett livskraftigt östersjöområde. Här finns potential för hög sysselsättning, ekonomisk tillväxt och många innovativa småföretag. Länderna runt Östersjön har en samlad befolkning på drygt 100 miljoner människor och en BNP på mer än 14 000 miljarder kronor. Sverige har stora möjligheter att bidra till ökat handelsutbyte med grannländerna, vilket i förlängningen leder till fler jobb. Med ett Ryssland som alltmer lider av ekonomisk växtvärk kommer Östersjön att bli ett allt viktigare transitområde. Men för detta krävs dels infrastruktur och transportleder. Utan väl utbyggda hamnar, järnvägsnät och omlastningscentraler kommer handeln att bromsas upp.

Därför stödjer vi EU:s pågående infrastruktursatsning för ett verkligt transeuropeiskt transportnät, med fokus på att binda samman Östersjöländerna. Vi måste utveckla en pålitlig och klimatsmart energiförsörjning. EU:s ansträngningar för ett energinätverk som ger oss större flexibilitet och uppkoppling mot fler energikällor är ett smartare drag än att bygga in oss i ett fortsatt beroende av rysk olja och gas.

Men det räcker inte att vi i Sverige ensamma gör dessa prioriteringar. Även om vi stoppar kväveläckagen, minskar torskfisket, minskar svavelhalten i båtbränslet, stoppar pengaflödena till organiserad brottslighet och satsar på vår del av infrastrukturen kan vi ändå inte nå ända fram. Långt därifrån.

I alla dessa exempel är EU nyckeln till framgång. Åtta av nio länder runt Östersjön är medlemmar av EU. EU:s östersjöstrategi ger verktyg för effektivt samarbete inom miljö, tillväxt, tillgänglighet och säkerhet.

Östersjön är vår ”innergård” och likt en brokig bostadsförening ska vi nu samsas om hur gården ska användas. Vi ska bruka, inte missbruka, vår känsliga närmiljö. För Folkpartiet i EU är detta en självklarhet.

Cecilia Wickström

Europaparlamentariker, FP

Olle Schmidt

Europaparlamentariker, FP

Marit Paulsen

Europaparlamentariker, FP

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons