Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rådlös om rådhuset?

Ett så vackert centralt hus skall vara fyllt med levande och spännande innehåll, skriver Gävles förre bibliotekschef Conny Persson som lanserar förslag för rådhuset.

Annons

Under 2013 kommer Uppsala Universitets Bostads- och urbanforskning lämna Rådhuset i Gävle.

Vårt rådhus, ritat av den kände arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz (1716-1796), har varit föremål för flera diskussioner om den innehållsmässiga funktionen efter Uppsala Universitets kommande uttåg. Rådhusets arkitektoniska storhet har bland andra Gösta Carlestam lyft fram i häften, böcker och artiklar.

Nu, hösten 2012, är det hög tid att ställa förslag och diskutera ett för Gävles invånare viktigt innehåll i Rådhuset. Det är inte för sent att ge synpunkter, konkreta förslag och framförallt ge en långsiktig inriktning som gynnar invånare, besökare och kommande nya inflyttande personer och företag. Gävle centrumplans samrådshandling kan fortfarande ges synpunkter på fram till 30/11 2012.

I flera inlägg i de lokala medierna har Gunnar Lidfeldt, Gävle Gille, Arne Øvrelid, med flera påtalat möjligheten att inrymma ett stadsmuseum i rådhuset eller slottet. I ett medborgarförslag skrev Gävle Gille om möjligheten att använda rådhuset för ett stadsmuseum.

På sin tid propagerade dåvarande kultur- och fritidschefen Mats Öström för att rådhuset bland annat skulle användas för kommunens ledning och ge huset status som ett kommunledningskontor. Men rådhuset bör ha fler funktioner än de ovan föreslagna innehållen: rådhuset som introduktion till Gävle – dess historia – nutid – framtid. Rådhuset – ny mötesplats!

I flera städer i Sverige och Europa finns utmärkta och innehållsmässigt mycket intressanta stadscentra/informationscentra/turistcentra tillgängliga. Dessa centra är till för att väcka besökares och invånares intresse för staden (kommunen), dess omgivningar, möjligheter till etableringar och boendemöjligheter.

Vi saknar detta i Gävle. Rådhuset och ett på andra sidan ån väl utbyggt stadsbibliotek/kulturhus skulle ge bättre förutsättningar att på ett samlat sätt ge en bild av Gävle – dess historia (ur all synvinklar), nutid och framtid.

Med modern teknik skulle besökare finna ett sätt att färdas i tid och rum. Rådhuset skulle kunna ge rum för all den historia och den framgång Gävle och dess invånare haft under 1800-tal och 1900-tal.

Ett så vackert centralt hus skall vara fyllt med levande och spännande innehåll. Här skulle ABM-gruppen i Gävle (bestående av arkiv, bibliotek och museer) samverka med alla de föreningar, forskare, gymnasieelever, släktforskarföreningar, hembygdsföreningar, församlingar, idrottsklubbar, med flera, vilka är verksamma för att på olika sätt lyfta fram och åskådliggöra vår historia.

I dagsläget består Gävles invånare av cirka tio procent med utländskt påbrå. Vi har i dag ca 20 000 skolelever. I högstadiet finns cirka 20 procent elever med utländskt påbrå, i gymnasiet är siffran runt 17 procent.

I dag finns det ett mycket dåligt utbud av information av Gävle och dess kulturhistoria. Ett samlat och intressant upplägg om Gävle – historia-nutid-framtid skulle definitivt ge bättre möjligheter att tala väl om vår stad och kommun.

Varje år söker sig ett stort antal studerande till Högskolan i Gävle. Dessa människor bör vi verkligen betrakta som kommande ambassadörer för bygden. Tillika alla företagare som funderar på etablering i området.

Flera personer har på ett föredömligt sätt föreslagit ett konkret användande av Rådhuset i Gävle. Hans Lindblad har i artiklar belyst den frågan. Lars och Birgitta Bohlund har på ett bra konkret sätt lyft fram aktiviteter som definitivt kan samsas i Rådhuset. Detta parat med möjligheter till mer officiella arrangemang, till exempel vigslar. De har lämnat in förslaget till Gävle centrumplans samrådshandling. Liknande tankar har även Birgitta Lundblad påtalat.

Under början på 2013 kommer musikbiblioteket att flytta in i stadsbiblioteket, vilket kommer ytterligare förtäta det redan trånga stadsbiblioteket.

Mitt förslag är en utflyttning av Gästrike-Hälsingerummet, och flytt av släktforskarföreningarna till rådhuset. Detta kunde vara ett par av pusselbitarna i det offentliga utnyttjandet av rådhuset.

Debatten om rådhusets innehållsmässiga yta och verksamhet bör utvecklas och framförallt ses på lång sikt.

Mitt förslag är att kommunen bildar en medborgargrupp som får i uppdrag att se till att Rådhuset i Gävle blir den inkörsport till Gävle och dess framtid som vi så väl behöver. Vi behöver alla ett centralt ställe som skapar intresse för vår stad och vår framtid och som inte är stängt kl 17.00!

Låt inte någon annan få långtidskontrakt på rådhuset innan allt är utrett för framtiden!

Kanske ett sloganbyte för Gävle kommun bör ingå – från Välkommen ombord (förbrukat i och med Briggen Gerdas avtåg till Helsingfors) till att Gävle kommun vara GÄVLE is MO(O)RE.

Conny Persson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons