Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Regeringen satsarpå jämställdhet

I de verksamheter där vi politiker är arbetsgivare måste vi bli bättre på jämställdhet, skriver Tomas Tobé och Jenny Petersson, M, i en replik till Marita Engström, V

Annons

Marita Engström, V, skriver i en debattartikel i GD 11/12 att alliansen saknar en jämställdhetspolitik – vilket inte stämmer.

Tvärtom, målet för alliansens jämställdhetspolitik är att människor, kvinnor som män, ska ha samma makt och möjlighet att forma samhället – och sina egna liv.

Jämställdhet är ett område som är, och fortsatt kommer att vara, centralt för Sveriges fortsatta utveckling och tillväxt. För detta tar vi ansvar. Under föregående mandatperiod fick jämställdhetspolitiken en omfattande ambitionshöjning, genom att det tillfördes resurser som tydligt skiljer sig från tidigare regeringars satsningar på området.

Nu fortsätter vi detta arbete och under denna mandatperiod satsas totalt 957 miljoner kronor på åtgärder inom jämställdhetsområdet – 239 miljoner kronor för 2012.

Vidare skriver Marita Engstöm att Sverige halkar efter för att vi ligger på plats 4 i World Economic Forums lista.

I ett internationellt perspektiv framstår Sverige som ett föregångsland när det gäller jämställdhet. Jämförelser mellan olika länder görs i regel med utgångspunkt i en sammanvägning av ett antal faktorer som har betydelse för jämställdhet mellan kvinnor och män.

I två jämförelser av jämställdhet mellan länder som publicerades 2010, Women’s Economic Opportunity (The Economist,) och The Global Gender Gap Report (World Economic Forum, WEF), hamnar Sverige högt på respektive rangordning. I WEF:s rangordning intar Sverige tillsammans med Island, Norge och Finland de fyra översta platserna. I The Economists rangordning, som gjordes för första gången, hamnade Sverige på första plats, före Belgien, Norge och Finland.

Arbetet är som sagt inte färdigt och det finns fortfarande brister när det gäller jämställdhet mellan män och kvinnor, exempelvis när det gäller mäns och kvinnors möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

Fortfarande finns det ett lönegap mellan män och kvinnor, och kvinnors sysselsättningsgrad är lägre än mäns. Kvinnor deltidsarbetar, både frivilligt och ofrivilligt, i högre grad än män. Inom kommuner och landsting, där vi politiker har arbetsgivaransvaret, sysselsätts ungefär 1,1 miljon människor. Cirka 80 procent av de anställda i kommuner och landsting är kvinnor.

I de verksamheter där vi politiker är arbetsgivare måste vi bli bättre – i dag är vi inte tillräckligt bra.

Genom att begränsas till deltidsarbete kan det vara svårt att få vardagsekonomin att gå ihop men det påverkar även a-kassa, föräldrapenning och pension. Att undanröja fördomar, strukturer och juridiska hinder som försvårar en jämställd arbetsmarknad är en politisk uppgift som vi moderater tar på allvar.

De senaste årens satsningar på jämställdhetsområdet har lett till att kunskapen ökat men framförallt har det synliggjort behovet av fortsatta insatser.

Tomas Tobé

Riksdagsledamot, M

Ordförande i arbets-

marknadsutskottet

Jenny Petersson

Ansvarig för jämställdhetsfrågor i arbets-

marknadsutskottet , M

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons