Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skillnaden på vad och hur

Hyresgästföreningarnas agerande i hyresförhandlingarna har bidragit till Gavlegårdarnas stora undehållningsbehov, skriver Mats Gustafsson, Fastighetsägarna.

Annons

I Ulla-Maja Moilanens replik den 2/7 på min debattartikel utlovades ett antal klargöranden för en del påstådda sammanblandningar från min sida. Moilanens replik skapar inga klargöranden men tyvärr några sammanblandningar från Hyresgästföreningens sida.

I debattartikeln den 26/6 framgick att kommunmedborgarna tillhandahåller ett kapital på flera miljarder för Gavlegårdarnas verksamhet. Gavlegårdarna är enligt deras egna årsredovisningar värt i storleksordningen sex-sju miljarder kr. Skulderna i bolaget uppgår till cirka tre miljarder kr. Således finns ett eget kapital på tre-fyra miljarder kr. Det kapitalet tillhandahåller Gavlegårdarnas ägare, kommunmedborgarna, varje dag för bolagets verksamhet. Att som Moilanen hänvisa till kontant tillskjutet kapital eller att aktiekapitalet är cirka 300 miljoner kr är således missvisande eftersom det endast är en liten del av kapitalet. Av förarbetena till nuvarande lagstiftning kan man utläsa att bolagets marknadsvärde är grunden för vilken kapitalbas som rimligen ska användas när det gäller avkastning.

Moilanen har alldeles rätt i att det finns en särskild lagstiftning för allmännyttiga bostadsföretag. I den lagstiftningen prioriteras dock inte det allmännyttiga syftet framför vinsten, eller kravet på affärsmässiga principer som lagstiftaren uttryckt det. Det allmännyttiga syftet att tillhandahålla hyresbostäder; att främja bostadsförsörjningen; samt att erbjuda hyresgästerna boendeinflytande och inflytande i bolaget svarar på frågan VAD Gavlegårdarna ska göra. Enligt 2 § i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska Gavlegårdarna bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer. Det senare svara således på frågan HUR arbetet ska bedrivas. Det framgår tyvärr inte av Moilanens debattartikel om den kammarrättsdom som åberopas gäller nuvarande lagstiftning eller tidigare, vilket kan vara av vikt i sammanhanget.

Att det finns stora underhållsbehov för Gavlegårdarna verkar alla parter vara överens om. Hur detta underhållsberg har uppstått råder det kanske delade meningar om. Vi påstår att en starkt bidragande orsak till det är att Hyresgästföreningen i hyresförhandlingarna konstant prutar på Gavlegårdarnas hyreshöjningsyrkanden. Det måste höra till ovanligheterna – om det ens har inträffat – att Hyresgästföreningen har accepterat Gavlegårdarnas yrkande i hyresförhandlingarna, upplys mig om jag har fel. Då bolaget inte på samma sätt förfogar över kostnaden för räntor, löner, olika taxerelaterade utgifter som värme, vatten och sophämtning så blir det underhållet som får stå tillbaka när hyresyrkandena ska prutas. På så vis har Hyresgästföreningen själv valt nuvarande underhållsnivå. Att Hyresgästföreningen verkar för lägre hyror är i sig inget konstigt, men med det följer också ett ansvar. Ett ansvar som efterlyses vid förhandlingsbordet.

Mats Gustafsson

Fastighetsägarna MittNord

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons